Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, středa 8/5

Černé skříňky do aut? Evropská komise – resp. její  Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu vyhlašuje výběrové řízení na vypracování „studie týkající se přínosů pro silniční bezpečnosti vyplývajících z instalace záznamníků dat o událostech“. Komise tak reaguje na tlak europoslanců, kteří už delší dobu zavedení takového systému požadují.  Na studii bude €100.000 a 10 měsíců času. Deadline 25/6.

Vývoj internetových služeb a Windows aplikací pro CPVO za použití programů WebDev a PHP (Zend Framework), WebDev a WinDevMobile. Zadavatel Odrůdový úřad Společenství – Community Plant Variety Office (Angers, Francie). Bude uzavřena rámcová smlouva na 4 roky. Budget €750.000. CPVO poptává “na zadání založený” vývoj a zřízení různých služeb dostupných prostřednictvím extranetové stránky CPVO a vývoj programu pro obslužné oddělení úřadu. Úspěšný uchazeč provede úkoly specifikace a vývoje webové a Windows aplikace. Různé vývoje, které byly uvedeny výše, budou provedeny za dohledu CPVO, který bude zároveň jmenovat odborníky ze seznamu možných profilů předložených úspěšným uchazečem. Deadline 19/7.

Co zlepšit v oblasti evropských veřejných zakázek:  Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby Evropské komise chce uzavřít několik rámcových smluv na „služby výzkumu a technické pomoci v oblasti veřejných zakázek“. Doba platnosti smlouvy 1 rok, budget €600.000. Zakázka má 3 části: 1) výzkum a právní analýza v oblasti pravidel, postupů, případového práva a vlastních situací v členských státech ve vztahu k právu EU v oblasti veřejných zakázek s cílem umožnit Komisi posoudit soulad s právem EU a vypracovat nejvhodnější opatření k provedení. Zhotovitel může být dále požádán o provedení srovnávací analýzy výše uvedených aspektů s cílem umožnit Komisi vyhodnotit účinnost a podmínky jednotnosti při uplatňování pravidel EU. 2) Prošetření ekonomických dopadů provádění práva EU na veřejné zakázky. To si vyžádá provedení technické a statistické analýzy a ekonomické analýzy trhů s veřejnými zakázkami členských států Evropské unie v daném časovém bodě a v průběhu delšího období. 3) právní analýza a analýza ekonomických dopadů provádění práva Evropské unie v oblasti obrany a bezpečnosti. Lhůta k odeslání nabídek: 1/7.

Syntéza peptidů:  Společné výzkumné středisko Evropské komise –  Institut pro referenční materiály a měření (sídlí v Geeleu v Belgii) poptává zařízení na syntézu peptidů včetně instalace, validace, školení a údržby. Doba trvání 1-3 roky, budget na rok €90.000 až €125.000. Deadline 19/6. Detaily pro případné zájemce: Zařízení na syntézu peptidů bude používáno na interní přípravu peptidových kalibrantů pro kvantifikaci a určení hodnoty certifikovaných referenčních materiálů založených na proteinech. U systému se musí jednat o mikrovlnné zařízení na syntézu peptidů pro výrobu polypeptidů s označením 15N a 13C a přirozeně hojně se vyskytujících polypeptidů používaných jako interní normy v průběhu určování hodnoty čistých proteinových řešení a certifikovaných referenčních materiálů.

Renovace Delegace EU v Iráku: Uzávěrka tendru „Návrh a provedení stavebních prací týkajících se přestavby, renovace a výstavby v případě nových prostor Delegace Evropské unie v Bagdádu“ byla o deset dní prodloužena, z 10/5 na 20/5. Tendr vyhlásila Evropská komise – Evropská služba pro vnější činnost. Budget €3.000.000 až €5.000.000. Smlouva na 1 rok.

Hodnocení rizik a prevence přenosu nakažlivých nemocí prostřednictvím látek lidského původu. Studii na toto téma poptává Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (Stockholm).  Zjednodušeně řečeno jde o vědecké poradenství členským státům EU, Evropské komisi a Evropskému parlamentu na podporu jejich řízení infekčních rizik v rámci ustanovení týkajících se bezpečnosti dárcovství látek lidského původu. Budget €70.000, doba trvání 12 měsíců. Deadline 11/6.

“Posilování kapacity a efektivnosti spotřebitelských organizací v EU”. Evropská Executive Agency for Health and Consumers se rozhodla opětovně vyhlásit původně neúspěšnou soutěž na akce budování kapacity pro spotřebitelské organizace.  Na rámcový čtyřletý kontrakt má 3 miliony euro. Zájem má především o Web networking platform development and hosting services, E-learning modules, Class teaching, Local training courses a Expert courses. Uzávěrka 21/6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe