Evropské tendry, středa 8/5

Černé skříňky do aut? Evropská komise – resp. její  Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu vyhlašuje výběrové řízení na vypracování „studie týkající se přínosů pro silniční bezpečnosti vyplývajících z instalace záznamníků dat o událostech“. Komise tak reaguje na tlak europoslanců, kteří už delší dobu zavedení takového systému požadují.  Na studii bude €100.000 a 10 měsíců času. Deadline 25/6.

Vývoj internetových služeb a Windows aplikací pro CPVO za použití programů WebDev a PHP (Zend Framework), WebDev a WinDevMobile. Zadavatel Odrůdový úřad Společenství – Community Plant Variety Office (Angers, Francie). Bude uzavřena rámcová smlouva na 4 roky. Budget €750.000. CPVO poptává “na zadání založený” vývoj a zřízení různých služeb dostupných prostřednictvím extranetové stránky CPVO a vývoj programu pro obslužné oddělení úřadu. Úspěšný uchazeč provede úkoly specifikace a vývoje webové a Windows aplikace. Různé vývoje, které byly uvedeny výše, budou provedeny za dohledu CPVO, který bude zároveň jmenovat odborníky ze seznamu možných profilů předložených úspěšným uchazečem. Deadline 19/7.

Co zlepšit v oblasti evropských veřejných zakázek:  Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby Evropské komise chce uzavřít několik rámcových smluv na „služby výzkumu a technické pomoci v oblasti veřejných zakázek“. Doba platnosti smlouvy 1 rok, budget €600.000. Zakázka má 3 části: 1) výzkum a právní analýza v oblasti pravidel, postupů, případového práva a vlastních situací v členských státech ve vztahu k právu EU v oblasti veřejných zakázek s cílem umožnit Komisi posoudit soulad s právem EU a vypracovat nejvhodnější opatření k provedení. Zhotovitel může být dále požádán o provedení srovnávací analýzy výše uvedených aspektů s cílem umožnit Komisi vyhodnotit účinnost a podmínky jednotnosti při uplatňování pravidel EU. 2) Prošetření ekonomických dopadů provádění práva EU na veřejné zakázky. To si vyžádá provedení technické a statistické analýzy a ekonomické analýzy trhů s veřejnými zakázkami členských států Evropské unie v daném časovém bodě a v průběhu delšího období. 3) právní analýza a analýza ekonomických dopadů provádění práva Evropské unie v oblasti obrany a bezpečnosti. Lhůta k odeslání nabídek: 1/7.

Syntéza peptidů:  Společné výzkumné středisko Evropské komise –  Institut pro referenční materiály a měření (sídlí v Geeleu v Belgii) poptává zařízení na syntézu peptidů včetně instalace, validace, školení a údržby. Doba trvání 1-3 roky, budget na rok €90.000 až €125.000. Deadline 19/6. Detaily pro případné zájemce: Zařízení na syntézu peptidů bude používáno na interní přípravu peptidových kalibrantů pro kvantifikaci a určení hodnoty certifikovaných referenčních materiálů založených na proteinech. U systému se musí jednat o mikrovlnné zařízení na syntézu peptidů pro výrobu polypeptidů s označením 15N a 13C a přirozeně hojně se vyskytujících polypeptidů používaných jako interní normy v průběhu určování hodnoty čistých proteinových řešení a certifikovaných referenčních materiálů.

Renovace Delegace EU v Iráku: Uzávěrka tendru „Návrh a provedení stavebních prací týkajících se přestavby, renovace a výstavby v případě nových prostor Delegace Evropské unie v Bagdádu“ byla o deset dní prodloužena, z 10/5 na 20/5. Tendr vyhlásila Evropská komise – Evropská služba pro vnější činnost. Budget €3.000.000 až €5.000.000. Smlouva na 1 rok.

Hodnocení rizik a prevence přenosu nakažlivých nemocí prostřednictvím látek lidského původu. Studii na toto téma poptává Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (Stockholm).  Zjednodušeně řečeno jde o vědecké poradenství členským státům EU, Evropské komisi a Evropskému parlamentu na podporu jejich řízení infekčních rizik v rámci ustanovení týkajících se bezpečnosti dárcovství látek lidského původu. Budget €70.000, doba trvání 12 měsíců. Deadline 11/6.

“Posilování kapacity a efektivnosti spotřebitelských organizací v EU”. Evropská Executive Agency for Health and Consumers se rozhodla opětovně vyhlásit původně neúspěšnou soutěž na akce budování kapacity pro spotřebitelské organizace.  Na rámcový čtyřletý kontrakt má 3 miliony euro. Zájem má především o Web networking platform development and hosting services, E-learning modules, Class teaching, Local training courses a Expert courses. Uzávěrka 21/6.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.