Evropské tendry, středa 20/11

Podpora komunity CERT: poskytování provozních poradenských služeb v oblasti bezpečnosti sítí a informací. Zadavatel: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Heraklion, Řecko. Kontrakt na 36 měsíců. Budget €1.000.000. Deadline 6/1/2014.

Vylepšení funkčnosti systému Eurodac (databáze otisků prstů žadatelů o azyl a ilegálních imigrantů). Zadavatel:  Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), Tallin, Estonsko. Popis: Stávající funkce Eurodac je třeba sladit s novými požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 603/2013. Smlouva na 3 roky. Budget €5.500.000. Deadline 6/1/2014.

Údržba, vývoj a IT podpora webových stránek s evropskou legislativou EUR-Lex-2012. Zadavatel: Úřad pro publikace EU, Lucemburk. Kontrakt na 4 roky. Budget €2.000.000. Deadline 17/12 (nejde o odevzdání nabídky, ale „projevení zájmu“).