Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pondělí 2/9

·

, ,

Studie o evropském realizačním plánu městské dopravy pro rok 2030. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu, Brusel. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €450.000. Deadline 14/10.

Technická podpora za účelem propagace trvale udržitelné městské mobility v třetích zemích. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu, Brusel. Cílem zakázky je sdílení praxe a odbornosti EU co se týče energetické účinnosti a změn klimatu v oblasti městské mobility, poskytnout technickou pomoc a přispět tak ke snahám Komise podpořit trvale udržitelnou mobilitu v třetích zemích, zejména v Číně. Kontrakt na 36 měsíců. Budget €250.000. Deadline 14/10.

Montáž nové kuchyně v budově „Foyer européen“, Lucemburk. Zadavatel: Evropská komise – Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Lucemburk. Budget nespecifikován. Deadline 9/10.

Smlouva o penzijním připojištění pro místní pracovníky v rámci stálé mise Evropské unie při Světové obchodní organizaci a stálé delegaci Evropské unie při Úřadu OSN v Ženevě. Zadavatel: Evropská unie, Evropská služba pro vnější činnost. Popis: V misi a v delegaci působí 20 zaměstnanců, z nichž 12 je povinno hradit příspěvky starobního a pozůstalostního připojištění (AVS) a 8 není, a to na základě rozhodnutí úřadu pro sociální zabezpečení při Soudním tribunálu republiky a kantonu Ženeva. Cílem zakázky je vypracovat základní profesionální penzijní plán pro zaměstnance, kteří byli najati v místě působiště a jsou povinni hradit příspěvky AVS, a dále penzijní plán a doplňkový profesionální penzijní plán pro zaměstnance najaté v místě působení, kteří tyto příspěvky hradit nemusí. Kontrakt od 1.1.2014 do 31.12.2017.Budget od €1.300.000 do €1.600.000. Deadline 15/10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe