Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pondělí 26/8

·

, ,

Zakoupení elektrických užitkových vozidel. Zadavatel: Evropský parlament. Zakázka je rozdělena na tři nezávislé části: 1) dvě elektrická užitková vozidla včetně zajištění baterie a podpory týkající se baterie (bez ohledu na typ poruchy), přičemž 1 vozidlo bude dodáno a zaregistrováno v Belgii a druhé bude dodáno a zaregistrováno v Lucemburském velkovévodství; vozidla budou řízena řidičem s průkazem třídy B – pro vozidla s motorovým výkonem ve výši nejméně 40 kW – s užitečným zatížením alespoň 600 kg – 5 míst na sezení, 2) dvě elektrické skříňové dodávky s výklopnými zadními dveřmi včetně zajištění baterie a podpory týkající se baterie (bez ohledu na typ poruchy), přičemž 1 vozidlo bude dodáno a zaregistrováno v Belgii a druhé bude dodáno a zaregistrováno v Lucemburském velkovévodství; vozidla budou řízena řidičem s průkazem třídy B – pro vozidla s motorovým výkonem ve výši nejméně 30 kW – s užitečným zatížením alespoň 750 kg – s nosností výklopných zadních dveří nejméně 750 kg se systémem „roll stop“, 3) jedna elektrická skříňová dodávka včetně zajištění baterie a podpory týkající se baterie (bez ohledu na typ poruchy), jež bude dodána a zaregistrována v Belgii; vozidlo bude řízeno řidičem s průkazem třídy B – pro vozidla s motorovým výkonem ve výši nejméně 30 kW – s užitečným zatížením alespoň 500 kg. Budget nespecifikován. Deadline 10/10.

Modernizace výtahů č. 1 a č. 2 v bloku D budovy Evropského parlamentu Konrad Adenauer v Lucemburku. Zadavatel: Evropský parlament. Požadavek na minimální roční obrat ve výši €1.440.000 v oblasti pokrývané zakázkou během uplynulých 3 finančních roků. Budget neupřesněn, ale minimální požadovaný obrat = vždy zhruba 70-80% celku. Deadline 18/10.

Zakoupení družicových snímků. Zadavatel: EU agentura pro ochranu vnějších hranic Frontex. Jde o nákup 24 balíčků družicových snímků konkrétních oblastí s poznámkami. Budget nespecifikován. Deadline k odevzdání nabídky 30/6.

Dodání ambulance záchranné služby. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Ispra, Itálie. Vozidlo musí být v souladu buď s evropskou normou UNI EN 1489 (v případě ambulance záchranné služby typu B) nebo italskou normou IDM 553 (ze den 17.12.1987 v případě ambulance záchranné služby typu A). Budget: mezi €70 a €100 tisíc. Deadline 7/10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe