Evropské tendry, pondělí 19/8

Analýza „Odhad míry vytlačení obsahu chráněného autorským právem v EU z trhu“. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby. Zadavatel požaduje vypracování „metodiky“, jak měřit dopady nelegálního online stahování „legálního obsahu“ (tj. obsahu chráněného autorským právem – např. hudby, filmů, knih nebo videoher) na legální online i offline prodej. Smlouva na 8 měsíců. Budget €450.000. Deadline 30/9.

Psaní reklamních textů a redakční služby pro Evropský parlament – resp. jím zřizovaný Dům evropské historie. Zadavatel: Generální ředitelství pro komunikaci EP. Požaduje “služby odborných redaktorů a tvůrců reklamních textů”, kteří poskytnou: 1) plně editované texty v angličtině a 2) plně editované verze přeložených textů, které bude používat Dům evropské historie ve zbývajících 23 jazycích EU. Bude uzavřen kontrakt na 48 měsíců s rozpočtem maximálně 500.000 euro. Deadline 27/9.

Poskytnutí služeb týkajících se tvorby, hostování, údržby a propagace internetového měsíčního digitálního časopisu „EU MAG“ v japonském jazyce pro Delegaci Evropské unie v Japonsku. Zadavatel: Delegace Evropské unie v Japonsku. Kontrakt na 4 roky, budget €165.000. Deadline 4/10.

Mikrovlnné radiační systémy – dokumentace a analýza technologie. Zadavatel: Evropská obranná agentura, Brusel. Studie by měla pokrývat tři hlavní oblasti zájmu: 1) technologii, 2) zdravotní problematiku a 3) použitelnost u vybraných variant. Smlouva na 12 měsíců. Budget €200.000. Deadline 3/10.

Analýza modelu partnerství soukromého a veřejného sektoru v oblasti farmaceutického průmyslu. Zadavatel: Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva, Brusel. Zadavatel požaduje vypracovat analýzu potenciálního využití výsledků projektů IMI. Iniciativa pro inovativní léčiva (IMI), partnerství soukromého a veřejného sektoru mezi Evropskou unií a Evropskou federací farmaceutických průmyslových odvětví a asociací, byla založena v roce 2009 s primárním cílem zvýšení účinnosti a efektivity procesu vývoje léků. Od poskytovatele služeb se očekává, že v původní době zakázky provede následující úkoly: a. Spojí všechny klíčové a zastupující činitele zainteresovaných stran, aby vytvořili „skupinu/platformu odborníků interdisciplinárního výzkumu pro zapojení zainteresovaných stran do optimalizace výsledků projektu“, s cílem: — prozkoumat výsledky projektu a posoudit, jak mohou být realizovány nebo brány v úvahu ve vývoji léčivých přípravků a rozhodovacích procesech (ve stávajícím regulačním rámci), — určit potenciální právní, ekonomická a etická omezení a možnosti pro plné využití těchto výsledků při vytváření regulačního rámce, v klinické praxi a v oblasti zdravotní péče a v rozhodovacím procesu (např. nová klasifikace nemocí, návrh a důkazy nových klinických zkoušek, nové metody hodnocení přínosu a rizik, nové modely přístupu), — zmapovat další podobné iniciativy (národní, evropské a mezinárodní) a spojit se s nimi za účelem dalšího využití výsledků a dalšího působení vazeb mezi iniciativami, — určit společné výzvy nebo nedostatky ze stávajících IMI projektů nebo z vnějšího prostředí, na které se mohou zaměřit budoucí IMI projekty, — podpořit vymezení dalších nových projektů IMI s cílem zajistit, že všechny příslušné zainteresované strany jsou brány v úvahu a že jsou odpovídajícím způsobem řešeny potřeby různých skupin zainteresovaných stran, zejména s ohledem na prokázání realizovatelnosti nových přístupů např. klinických zkoušek, hodnocení přínosu a rizik, výzev v oblasti veřejného zdraví atd. b. Zorganizuje setkání a workshopy k projednání výsledků projektu IMI, určí možnosti a omezení co se týče převzetí do různých současných rámců a převedení do standardní péče, a zformuluje doporučení. c. Připraví pravidelné zprávy o postupu a sdělí závěry, kterých bylo dosaženo, jenž budou pravidelně aktualizovány v případě nových zjištění.  Kontrakt na 4 roky, maximální rozpočet €800.000. Deadline pro podání přihlášek 4/10.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.