Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pondělí 19/8

Analýza „Odhad míry vytlačení obsahu chráněného autorským právem v EU z trhu“. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby. Zadavatel požaduje vypracování „metodiky“, jak měřit dopady nelegálního online stahování „legálního obsahu“ (tj. obsahu chráněného autorským právem – např. hudby, filmů, knih nebo videoher) na legální online i offline prodej. Smlouva na 8 měsíců. Budget €450.000. Deadline 30/9.

Psaní reklamních textů a redakční služby pro Evropský parlament – resp. jím zřizovaný Dům evropské historie. Zadavatel: Generální ředitelství pro komunikaci EP. Požaduje “služby odborných redaktorů a tvůrců reklamních textů”, kteří poskytnou: 1) plně editované texty v angličtině a 2) plně editované verze přeložených textů, které bude používat Dům evropské historie ve zbývajících 23 jazycích EU. Bude uzavřen kontrakt na 48 měsíců s rozpočtem maximálně 500.000 euro. Deadline 27/9.

Poskytnutí služeb týkajících se tvorby, hostování, údržby a propagace internetového měsíčního digitálního časopisu „EU MAG“ v japonském jazyce pro Delegaci Evropské unie v Japonsku. Zadavatel: Delegace Evropské unie v Japonsku. Kontrakt na 4 roky, budget €165.000. Deadline 4/10.

Mikrovlnné radiační systémy – dokumentace a analýza technologie. Zadavatel: Evropská obranná agentura, Brusel. Studie by měla pokrývat tři hlavní oblasti zájmu: 1) technologii, 2) zdravotní problematiku a 3) použitelnost u vybraných variant. Smlouva na 12 měsíců. Budget €200.000. Deadline 3/10.

Analýza modelu partnerství soukromého a veřejného sektoru v oblasti farmaceutického průmyslu. Zadavatel: Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva, Brusel. Zadavatel požaduje vypracovat analýzu potenciálního využití výsledků projektů IMI. Iniciativa pro inovativní léčiva (IMI), partnerství soukromého a veřejného sektoru mezi Evropskou unií a Evropskou federací farmaceutických průmyslových odvětví a asociací, byla založena v roce 2009 s primárním cílem zvýšení účinnosti a efektivity procesu vývoje léků. Od poskytovatele služeb se očekává, že v původní době zakázky provede následující úkoly: a. Spojí všechny klíčové a zastupující činitele zainteresovaných stran, aby vytvořili „skupinu/platformu odborníků interdisciplinárního výzkumu pro zapojení zainteresovaných stran do optimalizace výsledků projektu“, s cílem: — prozkoumat výsledky projektu a posoudit, jak mohou být realizovány nebo brány v úvahu ve vývoji léčivých přípravků a rozhodovacích procesech (ve stávajícím regulačním rámci), — určit potenciální právní, ekonomická a etická omezení a možnosti pro plné využití těchto výsledků při vytváření regulačního rámce, v klinické praxi a v oblasti zdravotní péče a v rozhodovacím procesu (např. nová klasifikace nemocí, návrh a důkazy nových klinických zkoušek, nové metody hodnocení přínosu a rizik, nové modely přístupu), — zmapovat další podobné iniciativy (národní, evropské a mezinárodní) a spojit se s nimi za účelem dalšího využití výsledků a dalšího působení vazeb mezi iniciativami, — určit společné výzvy nebo nedostatky ze stávajících IMI projektů nebo z vnějšího prostředí, na které se mohou zaměřit budoucí IMI projekty, — podpořit vymezení dalších nových projektů IMI s cílem zajistit, že všechny příslušné zainteresované strany jsou brány v úvahu a že jsou odpovídajícím způsobem řešeny potřeby různých skupin zainteresovaných stran, zejména s ohledem na prokázání realizovatelnosti nových přístupů např. klinických zkoušek, hodnocení přínosu a rizik, výzev v oblasti veřejného zdraví atd. b. Zorganizuje setkání a workshopy k projednání výsledků projektu IMI, určí možnosti a omezení co se týče převzetí do různých současných rámců a převedení do standardní péče, a zformuluje doporučení. c. Připraví pravidelné zprávy o postupu a sdělí závěry, kterých bylo dosaženo, jenž budou pravidelně aktualizovány v případě nových zjištění.  Kontrakt na 4 roky, maximální rozpočet €800.000. Deadline pro podání přihlášek 4/10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe