Brussels connection

the best address for international procurement

European Commission to spend €640m on IT supplies over next 4 years

·

, ,

Dynamic purchasing system for IT supplies

Contracting Authority: European Commission, Directorate General for Informatics (DIGIT), Brussels

Short description: Provision of IT end-user and related services, infrastructure-related (managed) services and their related products linked to the digital workplace context, as well as cyber security solutions.

Budget €640.000.000 / 4 years

The competition is already running, more info tomas@bruselska-spojka.cz or +32 473 116804

Dynamický nákupní systém pro dodávky IT

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro informatiku (DIGIT), Brusel

Stručný popis: Zajištění dodávek IT pro koncové uživatele a souvisejících služeb, služeb souvisejících s infrastrukturou (řízených) a jejich souvisejících produktů spojených s kontextem digitálního pracoviště, jakož i řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Budget €640.000.000 / 4 roky

Soutěž už běží, více info tomas@bruselska-spojka.cz nebo +32 473 116804

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe