European Commission to spend €640m on IT supplies over next 4 years

Dynamic purchasing system for IT supplies

Contracting Authority: European Commission, Directorate General for Informatics (DIGIT), Brussels

Short description: Provision of IT end-user and related services, infrastructure-related (managed) services and their related products linked to the digital workplace context, as well as cyber security solutions.

Budget €640.000.000 / 4 years

The competition is already running, more info tomas@bruselska-spojka.cz or +32 473 116804

Dynamický nákupní systém pro dodávky IT

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro informatiku (DIGIT), Brusel

Stručný popis: Zajištění dodávek IT pro koncové uživatele a souvisejících služeb, služeb souvisejících s infrastrukturou (řízených) a jejich souvisejících produktů spojených s kontextem digitálního pracoviště, jakož i řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Budget €640.000.000 / 4 roky

Soutěž už běží, více info tomas@bruselska-spojka.cz nebo +32 473 116804

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.