Evropská Iniciativa pro inovativní léčiva potřebuje nové logo a vizuální identitu

Tendr: Vizuální identita společné (EU) technologické iniciativy pro inovativní léčiva IIL

Zadavatel: Společný podnik IIL 2, Brussels

Doba trvání kontraktu: 4 měsíce

Budget €110.000

Deadline 19/4

Stručný popis: Společný evropský podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL 2) má v úmyslu uzavřít smlouvu na služby týkající se vývoje loga a firemní identity právního nástupce IIL 2, jakož i souvisejících podnikových a vizuálních služeb souvisejících s identitou.

IIL 2 bude brzy nahrazen novým institucionálním partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, které bude právním a univerzálním nástupcem IIL 2. Cílem této výzvy je proto uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi společným podnikem IIL2 a vybraným dodavatelem na vytvoření nové firemní vizuální identity s cílem připravit se na změnu názvu subjektu. Od poskytovatele služeb se očekává, že vypracuje nový logotyp, navrhne schémata rozvržení pro publikace a dokumenty při zohlednění estetické kvality a uživatelské přívětivosti produktu při splnění jednoduchých technických požadavků a vytvoří příručku firemní identity pro nový subjekt.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.