Brussels connection

the best address for international procurement

Evropská Iniciativa pro inovativní léčiva potřebuje nové logo a vizuální identitu

Tendr: Vizuální identita společné (EU) technologické iniciativy pro inovativní léčiva IIL

Zadavatel: Společný podnik IIL 2, Brussels

Doba trvání kontraktu: 4 měsíce

Budget €110.000

Deadline 19/4

Stručný popis: Společný evropský podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL 2) má v úmyslu uzavřít smlouvu na služby týkající se vývoje loga a firemní identity právního nástupce IIL 2, jakož i souvisejících podnikových a vizuálních služeb souvisejících s identitou.

IIL 2 bude brzy nahrazen novým institucionálním partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, které bude právním a univerzálním nástupcem IIL 2. Cílem této výzvy je proto uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi společným podnikem IIL2 a vybraným dodavatelem na vytvoření nové firemní vizuální identity s cílem připravit se na změnu názvu subjektu. Od poskytovatele služeb se očekává, že vypracuje nový logotyp, navrhne schémata rozvržení pro publikace a dokumenty při zohlednění estetické kvality a uživatelské přívětivosti produktu při splnění jednoduchých technických požadavků a vytvoří příručku firemní identity pro nový subjekt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe