Brussels connection

the best address for international procurement

Euroúředníci dostanou školení jak vystupovat na schůzi a jak hledat na webu

·

, ,

Tak si tak říkám, proč Evropská komise organizuje všechny ty neskutečné konkurzy, kterými “proleze” jeden z padesáti tisíc, když potom těm špičkovým super-hyper-nadlidem musí draze kupovat školení “jak se chovat na schůzi”… Je vidět, že peněz tam v Berlaymontu leží stále ještě až zbytečně moc.  Pro zájemce, co EK poptává: má jít o “posilování klíčových dovedností”, například řešení problémů, řízení schůze a účast na schůzi, každodenní vyjednávání, hledání na webu, teamwork a také, to zní líp anglicky: oral communication. Dokument zde: key skills

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe