Brussels connection

the best address for international procurement

Europarlament schválil bankovní reformu, omezil bonusy bankéřů…

Strop pro bonusy bankéřů. Vyšší kapitálové požadavky na banky. Tvrdší bankovní dohled. Snazší přístup k úvěrům pro malé a střední podniky. Nová pravidla pro 8200 evropských bank, která dnes schválil Evropský parlament, začnou platit od 1. Ledna 2014 (po formálním schválení Radou ministrů).

Bonusy bankéřů: poměr ročního platu a bonusu bude omezen na 1:1. Vyšší bonusy, maximálně v rozsahu dvojnásobku ročního platu, bude muset schválit alespoň 66% akcionářů vlastnících minimálně polovinu akcí. V případě nedosažení této většiny může o schválení vyššího bonusu rozhodnout 75% akcionářů. Aby byly bonusy navázány na dlouhodobou ziskovost investic, bude vyplacení alespoň 25% z části bonusu překračujícího úroveň 100% platu odloženo minimálně o pět let.

Kapitálové požadavky a nárazníky: Banky budou muset vyčlenit více kvalitnějšího kapitálu jako rezervu pro „zlé časy“. Půjde minimálně o 8% kapitálu, z něhož alespoň polovina bude muset být tzv. Tier 1 (kapitál nejvyšší kvality s nejnižším rizikem). Banky budou muset také vyčlenit “bezpečnostní kapitálovou rezervu”, která zmírní případné ztráty a ochrání jejich kapitál. Akumulace kapitálu v časech hospodářského růstu do tzv.”proticyklické kapitálové rezervy” by pak bankám měla poskytnout dostatečný základ na plynulé poskytování úvěrů v horších časech.

Půjčky SMEs:  Nová pravidla sníží nominální riziko, které banky přiřazují k úvěrům pro malé a střední podniky, aby mohly banky těchto úvěrů poskytovat více.

Transparentnost a dohled: Banky budou muset zveřejnovat výši dosažených zisků, zaplacených daní a případných dotací získaných v jednotlivých členských státech, jakož i výši obratu a počty zaměstnanců. Tyto údaje budou banky od roku 2014 poskytovat Evropské komisi, od roku 2015 pak budou zcela přístupné veřejnosti. Dohled nad bankami budou vykonávat příslušné orgány členských států ve spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví, jehož pravomoci v oblasti dohledu budou posíleny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe