Brussels connection

the best address for international procurement

Europarlament: nejnižší cenu nebrat

·

, ,

Přístup malých a středních firem k veřejným zakázkám by se prý měl zjednodušit. Evropská komise má ještě letos předložit návrh nového zákona (resp. nařízení), který to umožní. Příští úterý se má k celé záležitosti vyjádřit  Evropský parlament, Komise bude muset vzít jeho stanovisko chtě nechtě v úvahu.

S čím přijdou europoslanci? Navrhnou, aby se kritérium “nejnižší cena” změnilo na kritérium “nejvýhodnější nabídky, pokud jde o hospodářský, sociální a ekologický přínos, přičemž by se měly zohlednit celkové náklady životního cyklu příslušného zboží, služeb či prací”.

Je tohle ta správná cesta?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe