Europarlament: nejnižší cenu nebrat

Přístup malých a středních firem k veřejným zakázkám by se prý měl zjednodušit. Evropská komise má ještě letos předložit návrh nového zákona (resp. nařízení), který to umožní. Příští úterý se má k celé záležitosti vyjádřit  Evropský parlament, Komise bude muset vzít jeho stanovisko chtě nechtě v úvahu.

S čím přijdou europoslanci? Navrhnou, aby se kritérium “nejnižší cena” změnilo na kritérium “nejvýhodnější nabídky, pokud jde o hospodářský, sociální a ekologický přínos, přičemž by se měly zohlednit celkové náklady životního cyklu příslušného zboží, služeb či prací”.

Je tohle ta správná cesta?