Europarlament nabízí 10 milionů euro za výrobu a instalaci expozice Domu evropské historie v Bruselu

Je to velká a komplikovaná věc, ale za ty peníze by to snad stálo. Evropský parlament brzy (zřejmě v polovině června) vypíše tendr na zakázku „výroba, instalace a údržba stálé expozice v Domě evropské historie“. S rozpočtem €11.500.000 na příští čtyři roky. Budou uzavřeny dva samostatné, na sobě nezávislé smlouvy: 1) na výrobu a instalaci stálé expozice a na 2) její údržbu.

Popis požadavků pro lot č. 1: vytvoření výrobních výkresů, výroba a instalace stálé expozice Domu evropské historie v Bruselu včetně:

* základního vybavení interiéru stávajících prostor, dělicích příček, vitrín, podstavců pod exponáty a instalačních podpěr pro předměty, grafiky, scénografické prvky a modely,

* výroby a instalace komplexní kovové skulptury, 25 metrů vysoké, která bude viset v atriu budovy,

* přípravy vzorků a modelů pro kontrolu veřejným zadavatelem,

* dodávky a instalace osvětlovacího, audiovizuálního vybavení a veškerých nezbytných technických zařízení včetně systému řízení expozice pro řádný provoz muzea. Součástí návštěvy je i multimediální nástroj, ke kterému bude mít přístup každý návštěvník prostřednictvím osobního tabletu zapůjčeného muzeem; tento systém se bude spouštět automaticky (lokalizace),

* vytvoření a provedení veškerých audiovizuálních a multimediálních produkcí pro stálou expozici Domu evropské historie včetně návštěvnického multimediálního nástroje.

Pro splnění zakázky požaduje EP bude mezioborový tým, který se ujme široké řady různých úkolů, mimo jiné včetně: vypracování výrobních výkresů pomocí příslušných digitálních nástrojů v 2D a 3D; výpočtu kovové skulptury velkého rozsahu; specializované stolařské, kovářské a dokončovací (nátěr atd.) práce a vysoce kvalitní vystavovací skříně pro muzea; výroby scénografických prvků a modelů; různých technik grafického tisku (digitální, sítotisk, přímý tisk atd.) na různých podkladech (dřevo, hliník, sklo atd.); vypracování, výroby a instalace montážních podpěr pro vystavení předmětů; scénografického osvětlení, střihu zvuku a obrazu, počítačového programování, postprodukční práce; průzkumu snímků a záběrů; obchodní činnosti v rámci pořizování práv ke snímkům a záběrům; veškerých souvisejících studií, prací a projektového řízení.

Budget €10.000.000

Lot2: Údržba stálé expozice Domu evropské historie v Bruselu včetně každodenního technického provozu, preventivní a nápravné údržby expozice v průběhu 4 let od otevření.

Budget €1.500.000

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.