Brussels connection

the best address for international procurement

Europarlament nabízí 10 milionů euro za výrobu a instalaci expozice Domu evropské historie v Bruselu

·

, ,

Je to velká a komplikovaná věc, ale za ty peníze by to snad stálo. Evropský parlament brzy (zřejmě v polovině června) vypíše tendr na zakázku „výroba, instalace a údržba stálé expozice v Domě evropské historie“. S rozpočtem €11.500.000 na příští čtyři roky. Budou uzavřeny dva samostatné, na sobě nezávislé smlouvy: 1) na výrobu a instalaci stálé expozice a na 2) její údržbu.

Popis požadavků pro lot č. 1: vytvoření výrobních výkresů, výroba a instalace stálé expozice Domu evropské historie v Bruselu včetně:

* základního vybavení interiéru stávajících prostor, dělicích příček, vitrín, podstavců pod exponáty a instalačních podpěr pro předměty, grafiky, scénografické prvky a modely,

* výroby a instalace komplexní kovové skulptury, 25 metrů vysoké, která bude viset v atriu budovy,

* přípravy vzorků a modelů pro kontrolu veřejným zadavatelem,

* dodávky a instalace osvětlovacího, audiovizuálního vybavení a veškerých nezbytných technických zařízení včetně systému řízení expozice pro řádný provoz muzea. Součástí návštěvy je i multimediální nástroj, ke kterému bude mít přístup každý návštěvník prostřednictvím osobního tabletu zapůjčeného muzeem; tento systém se bude spouštět automaticky (lokalizace),

* vytvoření a provedení veškerých audiovizuálních a multimediálních produkcí pro stálou expozici Domu evropské historie včetně návštěvnického multimediálního nástroje.

Pro splnění zakázky požaduje EP bude mezioborový tým, který se ujme široké řady různých úkolů, mimo jiné včetně: vypracování výrobních výkresů pomocí příslušných digitálních nástrojů v 2D a 3D; výpočtu kovové skulptury velkého rozsahu; specializované stolařské, kovářské a dokončovací (nátěr atd.) práce a vysoce kvalitní vystavovací skříně pro muzea; výroby scénografických prvků a modelů; různých technik grafického tisku (digitální, sítotisk, přímý tisk atd.) na různých podkladech (dřevo, hliník, sklo atd.); vypracování, výroby a instalace montážních podpěr pro vystavení předmětů; scénografického osvětlení, střihu zvuku a obrazu, počítačového programování, postprodukční práce; průzkumu snímků a záběrů; obchodní činnosti v rámci pořizování práv ke snímkům a záběrům; veškerých souvisejících studií, prací a projektového řízení.

Budget €10.000.000

Lot2: Údržba stálé expozice Domu evropské historie v Bruselu včetně každodenního technického provozu, preventivní a nápravné údržby expozice v průběhu 4 let od otevření.

Budget €1.500.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe