Brussels connection

the best address for international procurement

Europarlament hledá výrobce propagačních předmětů “na míru”

Zakázka: Komunikace prostřednictvím předmětů – výroba reklamních předmětů

Zadavatel: Evropský parlament-Directorate General for Communication, Brussels, Belgie

Kontrakt na 60 měsíců / budget €2.500.000

Stručný popis: Evropský parlament hledá dodavatele reklamních předmětů “na míru”, pro “dvorního dodavatele” nabízí dlouhodobý rámcový kontrakt. Předměty budou svým charakterem a designem potenciálním nástrojem k uskutečnění cílů soudržné komunikace Evropského parlamentu, měly by evropským občanům předávat poselství, které je v souladu s výše uvedenými pilíři tohoto orgánu. Generální ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu má v úmyslu využívat předmětů rozdávaných při různých příležitostech jako prostředku komunikace nebo sdělování informací o EP a jeho činnostech. Obecným cílem strategie „komunikace prostřednictvím předmětů“ je poskytnout komunikační materiály šité na míru, které budou rozdávány ze strany EP.

Co se bude dodávat?

Product Estimated Quantity over 4 years”
Umbrella 100
foam text (decor, for photos) 200
Erasers (rubber) 250
Mugs (large cups) 400
decor paper 600
key-rings 1000
clip board 1050
branded Running T-shirts (with sleeves) 2500
branded Running T-shirts (without sleeves) 2500
Customized glass bottles (e.g. EMAS) 2800
Metal boxes of chocolates or equivalent gadget 5000
textile flag (wooden stick) 8000
lanyard with logo 10500
usb key (eco) with logo quadri color 13700
high-quality pen 14500
pin 20000
Pens 20000
bag-textil rucksacks 24000
bag – textile tote 36000
document folders 40000
pencil 42000
bag – paper (eco) 43000
EU flags6 45000
hand flag (eco) 50000
pen (wooden, ecological) 100000
booklets for kids 160000
colouring pencil (eco) 171200
EU flag (eco flag) 200000
Badges 250000
Paper notepad 300000
Customized A5 notebook 325000
Branded balloons 420000
bracelets with logo 2600000

Kam se bude dodávat? Většinou do Bruselu a Štrasburku, nabídková cena musí zahrnovat dopravu. Transport do dalších míst v EU bude proplácen zvlášť.

Deadline pro podání nabídky 17/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe