Brussels connection

the best address for international procurement

EU instituce hledají zprostředkovatele cloudových služeb, budget €65 milionů

·

, ,

Zakázka: Výběr zprostředkovatele pro poskytování cloudových služeb

Zadavatel: European Food Safety Authority (EFSA), Parma IT

Účelem této výzvy k podání nabídek je vytvořit kanál dodávek pro různé typy cloudových služeb (zajišťované více poskytovateli) prostřednictvím externího zprostředkovatele cloudových služeb. V souladu s tím je cílem výzvy zadání rámcové smlouvy na služby subjektu, zprostředkovateli cloudových služeb, jednajícímu jako prostředník a agregátor služeb poskytovanými různými poskytovateli cloudových služeb.

Finanční krytí dostupné pro všechny nákupy učiněné všemi zúčastněnými agenturami EU v průběhu období o délce maximálně 7 let je €65.000.000. Rozpočtová rezerva pokrývající jakýkoliv případný nepředvídaný požadavek a možné valorizace cen je již v tomto stropě obsažena. Účelem této částky je pokrýt dostupnost platformy CMP, poskytování služeb prostřednictvím CMP a případné poradenské služby.

Deadline pro odezvdání nabídky: 1. duben 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe