Brussels connection

the best address for international procurement

EU hledá tvůrce stylechecking softwaru v češtině

·

, ,

Evropská komise (DG pro překlady) rozjíždí “Clear Writing campaign”. V této souvislosti hledá výrobce/vývojáře softwaru pro stylechecking ve všech oficiálních unijních jazycích. Tedy včetně češtiny. Zájemci se mají nejprve ohlásit a předvést, co dovedou. Tak kdo si troufne? Pište.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe