EU agentura z Lisabonu potřebuje internetový modul pro podávání zpráv

Tendr: Internetové výkaznictví a statistický nástroj pro STCW-IS

Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Lisbon, Portugalsko

Kontrakt na 18 měsíců / budget €200.000

Stručný popis: Půjde o vytvoření a údržbu internetového modulu pro podávání zpráv, a to včetně studie o statistických informacích námořníků zveřejněných na úrovni EU, spolu s analýzou potřeb odvětví v této oblasti. Zakázka se bude týkat různých pracovních balíčků:

– Pracovní balíček č. 1 – Vytvoření interaktivního internetového vykazovacího modulu, včetně 2 úkolů (vytvoření interaktivního internetového vykazovacího modulu pro statistický přezkum ze strany EMSA a veřejných uživatelů na základě dat dostupných v databázi STCW-IS; a vytvoření souboru zpráv souvisejících s účty správy identity a příslušnými konfiguracemi),

– Pracovní balíček č. 2 – Údržba interaktivního internetového vykazovacího modulu vytvořeného v rámci pracovního balíčku č. 1,

– Pracovní balíček č. 3 – Studie o námořnických statistikách na úrovni EU, včetně 2 úkolů (identifikace a analýza statistických informací týkající se námořníků zveřejněných na úrovni EU a potřeb průmyslu lodní dopravy na této úrovni; a integrace potřeb odvětví s ohledem na integraci statistik do systému).

Deadline 31/7

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.