Brussels connection

the best address for international procurement

EU agentura z Lisabonu potřebuje internetový modul pro podávání zpráv

·

, ,

Tendr: Internetové výkaznictví a statistický nástroj pro STCW-IS

Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Lisbon, Portugalsko

Kontrakt na 18 měsíců / budget €200.000

Stručný popis: Půjde o vytvoření a údržbu internetového modulu pro podávání zpráv, a to včetně studie o statistických informacích námořníků zveřejněných na úrovni EU, spolu s analýzou potřeb odvětví v této oblasti. Zakázka se bude týkat různých pracovních balíčků:

– Pracovní balíček č. 1 – Vytvoření interaktivního internetového vykazovacího modulu, včetně 2 úkolů (vytvoření interaktivního internetového vykazovacího modulu pro statistický přezkum ze strany EMSA a veřejných uživatelů na základě dat dostupných v databázi STCW-IS; a vytvoření souboru zpráv souvisejících s účty správy identity a příslušnými konfiguracemi),

– Pracovní balíček č. 2 – Údržba interaktivního internetového vykazovacího modulu vytvořeného v rámci pracovního balíčku č. 1,

– Pracovní balíček č. 3 – Studie o námořnických statistikách na úrovni EU, včetně 2 úkolů (identifikace a analýza statistických informací týkající se námořníků zveřejněných na úrovni EU a potřeb průmyslu lodní dopravy na této úrovni; a integrace potřeb odvětví s ohledem na integraci statistik do systému).

Deadline 31/7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe