Brusel se ptá: “Má to, co děláme v oblasti vzdělávání a kultury nějaký smysl”? €10m za odpověď.

Evropská komise by ráda zjistila, jaké jsou praktické dopady toho, co dělá v oblasti vzdělávání a kultury. Ambiciózní plán:) Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu proto vypíše někdy v listopadu nebo prosinci tendr na “hodnocení, studie související s hodnocením a podporu v případě posuzování dopadů v rámci programů a dalších činností v příslušných oblastech”. Na akci je vyhrazeno €10.000.000.