Brussels connection

the best address for international procurement

Brusel se ptá: “Má to, co děláme v oblasti vzdělávání a kultury nějaký smysl”? €10m za odpověď.

·

, ,

Evropská komise by ráda zjistila, jaké jsou praktické dopady toho, co dělá v oblasti vzdělávání a kultury. Ambiciózní plán:) Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu proto vypíše někdy v listopadu nebo prosinci tendr na “hodnocení, studie související s hodnocením a podporu v případě posuzování dopadů v rámci programů a dalších činností v příslušných oblastech”. Na akci je vyhrazeno €10.000.000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe