Brusel požaduje “přezkum” systému prověřování vlivu chemikálií v potravinách na lidské zdraví

Vše nasvědčuje tomu, že Brusel uvažuje o změně systému, kterým zjišťuje/prověřuje vliv nejrůznějších chemických látek v potravinách na lidské zdraví. To může mít zcela jistě značný dopad na výrobce a prodejce potravin.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA, sídlí v Parmě, IT) vypsal, mimo jiné, tendr na “přezkum současného stavu biologického monitorování lidí, pokud jde o chemické látky, a jeho použití pro hodnocení expozice lidí, co se týče bezpečnosti potravin”.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.