Brussels connection

the best address for international procurement

Brusel požaduje “přezkum” systému prověřování vlivu chemikálií v potravinách na lidské zdraví

Vše nasvědčuje tomu, že Brusel uvažuje o změně systému, kterým zjišťuje/prověřuje vliv nejrůznějších chemických látek v potravinách na lidské zdraví. To může mít zcela jistě značný dopad na výrobce a prodejce potravin.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA, sídlí v Parmě, IT) vypsal, mimo jiné, tendr na “přezkum současného stavu biologického monitorování lidí, pokud jde o chemické látky, a jeho použití pro hodnocení expozice lidí, co se týče bezpečnosti potravin”.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe