Brusel potřebuje zajistit bezpečnou komunikaci mezi skupinami pro reakce na počítačové bezpečnostní incidenty

Tendr: Maintenance and Evolution of Core Service Platform Cooperation Mechanism for CSIRTs –MeliCERTes Facility (SMART 2018/1024)

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Brussels

Kontrakt na 36 měsíců / budget €2.500.000

Popis: Nástroj MeliCERTes, vyvinutý v rámci programu SMART 2015/1089, zahrnuje používání nástrojů otevřeného zdroje vyvinutých a udržovaných skupinami pro reakce na počítačové bezpečnostní incidenty (CSIRT) a pro tyto skupiny za účelem bezpečné komunikace, řízení incidentů a hrozeb a analyzování artefaktů. Funguje na podporu sítě skupin pro reakce na počítačové bezpečnostní incidenty podle směrnice o bezpečnosti sítí a informací tím, že usnadňuje přeshraniční spolupráci zahrnující výměnu dat mezi dvěma nebo větším počtem zúčastněných skupin pro reakce na počítačové bezpečnostní incidenty na základě důvěry. Komise navrhuje, aby byly ve spolupráci s agenturou ENISA a zúčastněnými skupinami pro reakce na počítačové bezpečnostní incidenty zajištěny služby vedoucího pracovníka, který bude dále udržovat a rozvíjet nástroj MeliCERTes. Tento manažer by měl mít výborné znalosti v oblasti uživatelské komunity skupin pro reakce na počítačové bezpečnostní incidenty, a měl by tak mít dobrý přehled o stávajících a vznikajících potřebách skupin pro reakce na počítačové bezpečnostní incidenty týkajících se softwarových nástrojů. Manažer bude provádět údržbu stávajícího nástroje, bude zajišťovat podpůrný hardware, zavede opatření pro údržbu kódové základny a umožní vývoj nových nástrojů a funkcí nástroje MeliCERTes.

Deadline: 28/6