Brusel najal na analýzu “evropského internetu” The Hebrew University z Jeruzaléma

Poněkud pikantní:) Studii o provozu evropského internetu + jeho analýzu provede na zakázku Evropské komise – Generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie The Hebrew University of Jerusalem v partnerství s Université Pierre et Marie Curie-PA, Martel GmbH, Alcatel Lucent Bell NV a Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Celkem přišli 3 nabídky, Izraelci nabídli cenu €400.000.

Popis zakázky: 1. Sběr a analýza příslušných údajů o evropském internetovém přenosu dat ze stávajících zdrojů pro: * dlouhodobé/„off-line“ účely, například plánování hlavních sítí/infrastruktur EU, priority výzkumu a inovací atd., * pro krátkodobé/„on-line“ účely, např. systém včasného varování v případě kybernetických útoků, stanovení priorit přenosu dat v nouzových situacích atd. 2. Analýza mezer v případě monitorovacích nástrojů a metod: jaké nástroje jsou k dispozici pro efektivní monitorování provozu evropského internetu? Chybí nám nějaké a potřebujeme jich více? Jaká široce přijímaná metrika by měla být definována? Jaké monitorování je nezbytné pro využití ve veřejném zájmu mimo komerční účely? Jaká monitorovací zařízení již existují / je jich třeba a jaký druh sdružených monitorovacích modelů lze v Evropě uplatňovat? Jaké „teleskopy“ a „mikroskopy“ potřebujeme pro internet v Evropě?