Brussels connection

the best address for international procurement

Brusel najal na analýzu “evropského internetu” The Hebrew University z Jeruzaléma

Poněkud pikantní:) Studii o provozu evropského internetu + jeho analýzu provede na zakázku Evropské komise – Generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie The Hebrew University of Jerusalem v partnerství s Université Pierre et Marie Curie-PA, Martel GmbH, Alcatel Lucent Bell NV a Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Celkem přišli 3 nabídky, Izraelci nabídli cenu €400.000.

Popis zakázky: 1. Sběr a analýza příslušných údajů o evropském internetovém přenosu dat ze stávajících zdrojů pro: * dlouhodobé/„off-line“ účely, například plánování hlavních sítí/infrastruktur EU, priority výzkumu a inovací atd., * pro krátkodobé/„on-line“ účely, např. systém včasného varování v případě kybernetických útoků, stanovení priorit přenosu dat v nouzových situacích atd. 2. Analýza mezer v případě monitorovacích nástrojů a metod: jaké nástroje jsou k dispozici pro efektivní monitorování provozu evropského internetu? Chybí nám nějaké a potřebujeme jich více? Jaká široce přijímaná metrika by měla být definována? Jaké monitorování je nezbytné pro využití ve veřejném zájmu mimo komerční účely? Jaká monitorovací zařízení již existují / je jich třeba a jaký druh sdružených monitorovacích modelů lze v Evropě uplatňovat? Jaké „teleskopy“ a „mikroskopy“ potřebujeme pro internet v Evropě?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe