Brussels connection

the best address for international procurement

Brusel hledá psychologa pro úředníky, kteří mají problémy s úředníky:)

·

, ,

Bruselský Sekretariát Rady EU hledá psychologa. Chce s ním uzavřít rámcový kontrakt na příští čtyři roky s rozpočtem 680 tisíc euro. Mimo jiné od něj/ní bude požadovat “poradenství pro vedoucí pracovníky ředitelství nebo oddělení potýkající se s problémy s úředníky, za než odpovídají” +  “zajišťování psychologické podpory při řešení sporů” + “působení v úloze prostředníka při zvládání sporů a/nebo psychologického nebo sexuálního obtěžování”. Tam se asi dějí věci!

Trochu detailů, kdyby se chtěl někdo přece jenom přihlásit: zakázka je rozdělena na dvě části: 1) Služby psychologa (ve smyslu klinické psychologie), které zahrnují např. tyto služby: zajištění služeb psychologa v otázkách pracovních a profesionálních vztahů v případě úředníků, které je budou vyhledávat, ať již z vlastního podnětu nebo prostřednictvím doporučení sociální jednotky nebo lékařského oddělení, psychologická podpora pro zaměstnance, pokud jde o jejich soukromý a rodinný život a psychosociální podpora po traumatických událostech a 2) služby psychologa (ve smyslu organizační psychologie – vyžadované služby: poradenství pro vedoucí pracovníky ředitelství nebo oddělení potýkající se s problémy s úředníky, za než odpovídají, a zajišťování psychologické podpory při řešení sporů, spolupráce s institucemi, kterých se týkají problematiky vztahů na pracovišti, působení v úloze prostředníka při zvládání sporů a/nebo psychologického nebo sexuálního obtěžování.

Část č.1 bude vyžadovat 22,5 hodin služeb za týden, část č.2 pak 7,5 hodin služeb za týden. Hlásit se mohou právnické i fyzické osoby, fyzické osoby musejí navrhnout dva náhradníky pro případné zastupování.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe