Brussels connection

the best address for international procurement

Brusel by rád nakoupil větší množství mobilních kanceláří v kontejnerech

Tendr: Poskytnutí kontejnerů a mobilních kanceláří a souvisejících služeb

Zadavatel: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), Valletta, Malta

Kontrakt na 4 roky / budget: €47.500.000

Popis zakázky: Otevřené řízení za účelem uzavření rámcové smlouvy na dodávky v kaskádě a s opětným otevřením soutěže na poskytnutí různých mobilních kanceláří a dalších typů kontejnerů a souvisejících služeb pro operace EASO.  Místa, kde má EASO v současnosti provozní činnosti, jsou Itálie, Řecko, Kypr, Malta, Španělsko (a nedávno Litva), ale poskytnutí může být požadováno na jakémkoli místě na území členských států EU.

Deadline: 14/09/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe