Brussels connection

the best address for international procurement

Animace a informační grafika pro EU kurzy “elektronického vzdělávání”

Tendr: Poskytování služeb vytvoření obsahu pro elektronické vzdělávání, včetně vzdělávacích animací

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), Valletta, Malta

Kontrakt na 4 roky / budget €800.000

Stručný popis: EASO hodlá uzavřít smlouvu se zkušenou společností, která je schopna poskytnout služby vytvoření obsahu pro elektronické vzdělávání, aby vypracovala on-line část modulů EASO Training Curriculum a vzdělávací animace a informační grafiku, které mají být začleněny do kurzů elektronického vzdělávání.

Deadline 11/2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe