Animace a informační grafika pro EU kurzy “elektronického vzdělávání”

Tendr: Poskytování služeb vytvoření obsahu pro elektronické vzdělávání, včetně vzdělávacích animací

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), Valletta, Malta

Kontrakt na 4 roky / budget €800.000

Stručný popis: EASO hodlá uzavřít smlouvu se zkušenou společností, která je schopna poskytnout služby vytvoření obsahu pro elektronické vzdělávání, aby vypracovala on-line část modulů EASO Training Curriculum a vzdělávací animace a informační grafiku, které mají být začleněny do kurzů elektronického vzdělávání.

Deadline 11/2

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.