Brussels connection

the best address for international procurement

AGRI koutek: jak to budou ti zemědělci prodávat?

Cože si řekli ministři zemědělství na své poslední schůzce v Bruselu o novém způsobu regulace trhu se zemědělskými produkty? Závěry 3186th Council meeting zde agri council.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe