Agentura pro námořní bezpečnost koupí “drony” na monitoring emisí

Tendr: Služby systému dálkově řízeného letadla vertikálního vzletu a přistávání pro monitorování emisí z pevniny a plavidel

Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Lisbon

Kontrakt na 4 roky / celkový budget €20.000.000

Zakázka je rozdělena na 2 samostatné (tj. na sobě nezávislé) části:

LOT1:  Systém dálkově řízeného letadla (RPAS) vertikálního vzletu a přistávání (VTOL) pro monitorování emisí s dlouhým doletem

Cílem položky č. 1 je poskytovat RPAS pro monitorování emisí prostřednictvím navádění plavidel při jejich plavbě hlavními evropskými námořními trasami. V rámci této položky bude uzavřena smlouva na RPAS VTOL s dostatečným doletem k tomu, aby dolétlo do oblasti zájmu (námořní cesty/lodní koridory) se vzlétnutím z pevniny (lze nabídnout vzlétnutí z plavidel, ne však jako jedinou možnost).

Budget €16.500.000

LOT2: Systém lehkého dálkově řízeného letadla (RPAS) pro monitorování emisí

Cílem položky č. 2 je poskytnout služby RPAS pro monitorování emisí na podporu prosazování směrnice o síře, avšak v menších oblastech a se systémem s omezenějším doletem. Tato služba může zahrnovat menší dálkově řízená letadla létající z pevniny a z plavidel.

Budget €3.500.000

Deadline: 13/5