Agentura EU z Rigy potřebuje firmu na podporu ICT včetně vývoje a údržby systémů

Tendr: Poskytování služeb podpory v oblasti IKT včetně údržby a vývoje systémů a centralizovaného řízení software

Zadavatel: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC – Body of European Regulators for Electronic Communications), Riga, Lotyšsko

Kontrakt na 4 roky / budget €932.400

Popis zakázky: Agentura na podporu BEREC jakožto veřejný zadavatel má v úmyslu zajistit služby podpory informačních a komunikačních technologií včetně údržby a vývoje systémů a centralizovaného řízení softwaru. Všechny informační systémy, aplikace, servery a databáze Úřadu BEREC jsou hostovány interně a v cloudu. BEREC využívá veřejných a soukromých cloudových služeb. Řada služeb IT jsou poskytována na podporu každodenního provozu agentury. Zahrnují operace údržby hardwaru; správu databáze; analýzu informačního systému; konfigurace sítě; videokonferenční služby; recepci, registraci, údržbu a vyřazování IT majetku a specifické činnosti v oblasti projektového řízení na podporu rozvoje projektu IT.

Deadline 5/10