Brussels connection

the best address for international procurement

Advanced Technology for Health Intelligence

·

, ,

Advanced Technology for Health Intelligence and Action

Evropská Výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA)

Cílem tohoto tendru je návrh, vývoj a zajištění analýzy pro platformu IT, která by měla:

• shromažďovat signály o zdravotních hrozbách vyžadujících reakci v podobě lékařských protiopatření před tím, než se z nich stanou mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví,

• vytvořit a pravidelně aktualizovat seznam zdravotních hrozeb s vysokým dopadem vyžadujících připravenost v oblasti lékařských protiopatření,

• poskytnout posouzení předpokládané hrozby včetně možností reakce v rámci rozhodování ohledně lékařských protiopatření,

• zmapovat dodavatelský řetězec kritických lékařských protiopatření, zjišťovat a řešit nedostatky, zranitelná místa a strategické závislosti v oblasti lékařských protiopatření.

Dalším cílem tohoto zadávacího řízení je zajistit shromažďování informací, simulaci posouzení hrozeb a lékařských protiopatření a analytické schopnosti jako řízenou službu v průběhu doby trvání projektu.

Předpokládaná celková hodnota bez DPH: 23 892 421.00 EUR

Bude vypsáno: 10/4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe