Advanced Technology for Health Intelligence

Advanced Technology for Health Intelligence and Action

Evropská Výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA)

Cílem tohoto tendru je návrh, vývoj a zajištění analýzy pro platformu IT, která by měla:

• shromažďovat signály o zdravotních hrozbách vyžadujících reakci v podobě lékařských protiopatření před tím, než se z nich stanou mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví,

• vytvořit a pravidelně aktualizovat seznam zdravotních hrozeb s vysokým dopadem vyžadujících připravenost v oblasti lékařských protiopatření,

• poskytnout posouzení předpokládané hrozby včetně možností reakce v rámci rozhodování ohledně lékařských protiopatření,

• zmapovat dodavatelský řetězec kritických lékařských protiopatření, zjišťovat a řešit nedostatky, zranitelná místa a strategické závislosti v oblasti lékařských protiopatření.

Dalším cílem tohoto zadávacího řízení je zajistit shromažďování informací, simulaci posouzení hrozeb a lékařských protiopatření a analytické schopnosti jako řízenou službu v průběhu doby trvání projektu.

Předpokládaná celková hodnota bez DPH: 23 892 421.00 EUR

Bude vypsáno: 10/4