Brussels connection

the best address for international procurement

NATO: ranní monitoring pro generálního tajemníka vyjde na 100 tisíc euro

NATO dnes zveřejnilo seznam služeb a zboží, které hodlá v letošním roce nakupovat ve výběrových řízeních. Jednotlivé položky dávají nahlédnout hluboko do zákulisí. Tak třeba požadavek na “vybudování několika zabezpečených místností (safe rooms) pro případ útoku” za 110 tisíc euro. Nebo chystaný tendr na zařízení na detekci mobilních telefonů a podobných zařízení (v prostorách NATO) i v případě, kdy nejsou zapnuté + vyvinutí aplikace, která ochrání smartphony proti cyber-útokům (plánovaný budget 40 tisíc euro).
Hodně půjde na média a sousející položky: za služby externích kameramanů, fotografů, videoeditorů a techniků dá NATO 250 tisíc euro. Hodlá také pořídit „novinářské služby v Afghanistánu“ za půl milionu euro.  Za monitoring sociálních médií plánuje utratit 40 tisíc euro. Každodenní ranní monitoring pro generálního tajemníka vyjde na 100 tisíc euro, obsáhlejší celkový monitoring pak na 161.500 euro.
Za mediální analýzy v souvislosti s ministerskými schůzemi a summity zaplatí Aliance 100 tisíc euro. V plánu je také pořízení softwaru na dlouhodobou archivaci informací (200 tisíc euro) a digitalizace video archivu z let 1983 až 2007 (75 tisíc euro). Detaily tady: NATO Procurement Plan 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe