Evropské tendry, pátek 11/10

Provedení rámcové studie o strategii a řízení SESAR z hlediska kybernetické bezpečnosti informací. Zadavatel: Společný podnik SESAR (Single European Sky ATM Research Joint Undertaking), Brusel. Popis: Za účelem zavedení celostního přístupu ke kybernetické bezpečnosti, který doplní obecný bezpečnostní přístup k uspořádání letového provozu, jenž už byl v programu zohledněn, je cílem budoucí zakázky provedení „rámcové studie o strategii a řízení SESAR z hlediska kybernetické bezpečnosti informací” (dále jen „studie“). Výsledky studie popíší přístup ke kybernetické bezpečnosti informací v rámci uspořádání letového provozu a zohlední: 1) zkušenosti z různých oblastí průmyslu a hlavní rámce poradenství a řízení, 2) strategii Evropské unie v oblasti kybernetické bezpečnosti a již poskytnuté popsané činnosti. Smlouva na 12 měsíců. Budget €700.000. Deadline 25/11.

Údržba zelených ploch. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Ispra, Itálie. Popis: Zelené plochy ve Společném výzkumném středisku (JRC) jsou environmentálním zdrojem velkého významu. Pokrývají přes 100 hektarů, z čehož přibližně 65 je trávník, a nachází se tam přes 10 000 “dospělých” stromů, rozšířených přes obě frekventovanější plochy – které jsou hlavním cílem činností údržby – a také zalesněné plochy s volně rostoucím porostem (okolo 25 ha). Kontrakt na 4 roky. Budget mezi €2 a €2,5 milionu. Deadline 8/11.

Podpora komunikačních a informačních činností Informační kanceláře Evropského parlamentu v Rumunsku. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci. Popis: Poskytnutí opakujících se služeb potřebných pro podporu a provedení komunikačních a informačních činností Informační kanceláře Evropského parlamentu v Rumunsku. Rozdělení: položka č. 1: cateringové služby pro akce a další komunikační činnosti, položka č. 2: vztahy s veřejností týkající se komunikačních činností, položka č. 3 (dílčí položka 3A): grafický design, položka č. 4 (dílčí položka 3B): tisk, položka č. 5 (dílčí položka 3C): výroba informačního materiálu, položka č. 6: záznamy a redakční práce, položka č. 7: uložení a logistická distribuce, položka č. 8: zvláštní akce týkající se komunikačních činností. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €624.000. Deadline 18/11.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.