Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pátek 11/10

Provedení rámcové studie o strategii a řízení SESAR z hlediska kybernetické bezpečnosti informací. Zadavatel: Společný podnik SESAR (Single European Sky ATM Research Joint Undertaking), Brusel. Popis: Za účelem zavedení celostního přístupu ke kybernetické bezpečnosti, který doplní obecný bezpečnostní přístup k uspořádání letového provozu, jenž už byl v programu zohledněn, je cílem budoucí zakázky provedení „rámcové studie o strategii a řízení SESAR z hlediska kybernetické bezpečnosti informací” (dále jen „studie“). Výsledky studie popíší přístup ke kybernetické bezpečnosti informací v rámci uspořádání letového provozu a zohlední: 1) zkušenosti z různých oblastí průmyslu a hlavní rámce poradenství a řízení, 2) strategii Evropské unie v oblasti kybernetické bezpečnosti a již poskytnuté popsané činnosti. Smlouva na 12 měsíců. Budget €700.000. Deadline 25/11.

Údržba zelených ploch. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Ispra, Itálie. Popis: Zelené plochy ve Společném výzkumném středisku (JRC) jsou environmentálním zdrojem velkého významu. Pokrývají přes 100 hektarů, z čehož přibližně 65 je trávník, a nachází se tam přes 10 000 “dospělých” stromů, rozšířených přes obě frekventovanější plochy – které jsou hlavním cílem činností údržby – a také zalesněné plochy s volně rostoucím porostem (okolo 25 ha). Kontrakt na 4 roky. Budget mezi €2 a €2,5 milionu. Deadline 8/11.

Podpora komunikačních a informačních činností Informační kanceláře Evropského parlamentu v Rumunsku. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci. Popis: Poskytnutí opakujících se služeb potřebných pro podporu a provedení komunikačních a informačních činností Informační kanceláře Evropského parlamentu v Rumunsku. Rozdělení: položka č. 1: cateringové služby pro akce a další komunikační činnosti, položka č. 2: vztahy s veřejností týkající se komunikačních činností, položka č. 3 (dílčí položka 3A): grafický design, položka č. 4 (dílčí položka 3B): tisk, položka č. 5 (dílčí položka 3C): výroba informačního materiálu, položka č. 6: záznamy a redakční práce, položka č. 7: uložení a logistická distribuce, položka č. 8: zvláštní akce týkající se komunikačních činností. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €624.000. Deadline 18/11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe