Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pondělí 6/5

Studie o nanovědě & nanotechnologiích a tzv. nových výrobních technologiích (NMP): hodnocení a posouzení dopadu financování programu “Spolupráce” 7FP, zadavatel: Evropská komiseGenerální ředitelství pro výzkum a inovace, Brusel, Belgie. Smlouva na 12 měsíců, budget €400.000. Deadline k podání nabídky: 2/8.

Zajištění úklidu kanceláří, zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Heraklion, Řecko. Uzavřena má být 4-letá rámcová smlouva, budget na celé období €240.000. Zakázka se týká ústředí ENISA v Heraklionu: jde o budovu o celkové výměře 2 042 metrů čtverečných, budova má 3 podlaží, výtah k dispozici. A dále také pobočky ENISA ve městě Marousi (kancelářská budova o celkové výměře 2 036 metrů čtverečných, 4 podlaží, přístup výtahem). Deadline 10/6.

Poskytnutí služeb odborné přípravy řídících pracovníků, zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA), Lisabon, Portugalsko. Roční smlouva (s možností obnovení až na 4 roky). Rozpočet €120.000/rok. EMSA poptává odbornou přípravu řídících pracovníků, minimálně v těchto oblastech: koučování, uvedení do managementu, vedení a řízení, zvládání stresu, procesní řízení, strategické řízení, řízení obchodní kontinuity, vytvoření obchodního plánu, procesní řízení, projektové řízení, kvalita a systémy kvality, hodnocení dopadu, řízení změn, budování týmu. Deadline 17/6.

Zajištění činnosti evropské platformy pro obchod a biodiverzitu (tzv. fáze č. 2), zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí, Brusel, Belgie. Smlouva na 1 až 3 roky. Budget €100.000/rok. Mezi cíle patří: zajištění fóra na úrovni EU pro trvalý a strategický dialog v oblasti dosahování cílů v rámci strategie v oblasti biodiverzity do roku 2020;  spolupráce s obchodní sférou na vývoji nástrojů a přístupů, které budou prosazovat začlenění hledisek biodiverzity do obchodní praxe; podpora opatření podnikaných členskými státy prostřednictvím podněcování a prosazování potenciálních synergických efektů mezi různými národními opatřeními a mezi úrovní EU a národní úrovní; prosazování lepší komunikace, zvýšení informovanosti a zlepšení koordinace ve vztahu činnostem v oblasti obchodu a biodiverzity… Uzávěrka 17/6.

Zlepšení ochrany spotřebitele proti zoonotickým chorobám (fáze II), zadavatel EU – EuropeAid ve prospěch přijímající země – Albánie. Hlavní úkoly: zřízení spolehlivých a účinných systémů na pozorování nemocí pro účinnou kontrolu nemocí zvířat, pomoc národní veterinární službě při provádění dalších opatření na vymycování zoonotických chorob sledovaných během první fáze (tj. brucelóza drobných přežvýkavců, brucelóza dobytka, tuberkulóza dobytka, antrax, klasický mor prasat), monitorování vakcinace lišek proti vzteklině. Budget €2.100.000. Uzávěrka 3/6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe