Zajištění tiskových služeb (včetně HW) pro Evropskou investiční banku

Tendr: Zajištění tiskových služeb v prostorách skupiny EIB v Lucemburku a v externích kancelářích

Zadavatel: Evropská investiční banka, Luxembourg

Kontrakt na 60 měsíců / celkový rozpočet €5.200.000

Zakázka bude rozdělena na dvě části (loty). Důležité: Uchazeči musí předložit nabídky pro obě položky. Maximální počet položek, které mohou být uděleny jednomu uchazeči jsou dvě. Položky mohou být zadány různým uchazečům.

Stručný popis: Cílem výzvy je zadání rámcových smluv na zajištění tiskových služeb v prostorách skupiny EIB v Lucemburku a v externích kancelářích.

LOT1: Zajištění tiskových služeb v prostorách skupiny EIB v Lucemburku. Budget €4.100.000. Položka zahrnuje zajištění tiskových služeb v prostorách skupiny EIB v Lucemburku. Poskytovatel služeb zajistí tiskové služby, včetně dodávky přístrojů, podporu veškerých zařízení koupených a vlastněných EIB a zajistí správu tiskové infrastruktury včetně hardwaru, softwaru, dodávek a spotřebního zboží.

LOT2: Zajištění tiskových služeb v externích kancelářích skupiny EIB. Budget €1.100.000. Položka zahrnuje zajištění tiskových služeb v prostorách v externích kancelářích skupiny EIB. Poskytovatel služeb zajistí tiskové služby, včetně dodávky přístrojů, podporu veškerých zařízení koupených a vlastněných EIB a zajistí správu tiskové infrastruktury včetně hardwaru, softwaru, dodávek a spotřebního zboží.

Deadline: 11/4