Brussels connection

the best address for international procurement

Zajištění tiskových služeb (včetně HW) pro Evropskou investiční banku

·

, ,

Tendr: Zajištění tiskových služeb v prostorách skupiny EIB v Lucemburku a v externích kancelářích

Zadavatel: Evropská investiční banka, Luxembourg

Kontrakt na 60 měsíců / celkový rozpočet €5.200.000

Zakázka bude rozdělena na dvě části (loty). Důležité: Uchazeči musí předložit nabídky pro obě položky. Maximální počet položek, které mohou být uděleny jednomu uchazeči jsou dvě. Položky mohou být zadány různým uchazečům.

Stručný popis: Cílem výzvy je zadání rámcových smluv na zajištění tiskových služeb v prostorách skupiny EIB v Lucemburku a v externích kancelářích.

LOT1: Zajištění tiskových služeb v prostorách skupiny EIB v Lucemburku. Budget €4.100.000. Položka zahrnuje zajištění tiskových služeb v prostorách skupiny EIB v Lucemburku. Poskytovatel služeb zajistí tiskové služby, včetně dodávky přístrojů, podporu veškerých zařízení koupených a vlastněných EIB a zajistí správu tiskové infrastruktury včetně hardwaru, softwaru, dodávek a spotřebního zboží.

LOT2: Zajištění tiskových služeb v externích kancelářích skupiny EIB. Budget €1.100.000. Položka zahrnuje zajištění tiskových služeb v prostorách v externích kancelářích skupiny EIB. Poskytovatel služeb zajistí tiskové služby, včetně dodávky přístrojů, podporu veškerých zařízení koupených a vlastněných EIB a zajistí správu tiskové infrastruktury včetně hardwaru, softwaru, dodávek a spotřebního zboží.

Deadline: 11/4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe