Vybavení pro videostěnu a videoprojektory. Pro europarlament za €350.000

Tendr: Dodávka a instalace vybavení pro videostěnu a videoprojektory. Zadavatel: Evropský parlament, Brusel. Rámcová smlouva s jediným účastníkem, doba trvání v měsících: 48. Odhadovaná hodnota €350.000. Jde o dva samostnatné/na sobě nezávislé loty.

Lot 1: objednávat se budou lampy Lampe EY-OS-23-100-120 pour cube (Eyevis) a Lampe R9841829 pour retro-projecteur (Barco).

Specifikace Lot2: Systém videostěny je založen na řídícím serveru + různých přijímacích kartách. Architektura založena na systému grafické kontroly Netpix série 3×00 (od Eyevisu).

Lot2: půjde o objednávku položek v seznamu Annex 3 – Bordereau de prix zde a jeho případná montáž přímo na místě + případné další služby (servis).

Zájemci musí mít minimální obrat (za rok) 75.000 € pro lot1 a 100.000€ pro lot2. Zájemci ucházející se o oba loty pak 175.000€.

Zájemci musejí mít alespoň 1 rok zkušeností s podobnými službami (lot 3), resp. 3 roky (lot2). Dále pro lot 2: tým složený z odpovědného manažera a šéfa projektu (může být jedna osoba) + hlavního technika, technika, a odborníka na kabely (u všech se vyžaduje znalost angličtiny nebo francoužštiny),

Ještě k lotu 2: Je vyžadována připravenost k „intervence“ – opravě „kritických“ částí systému: samotná oprava musí být zahájena nejpozději do 4 hodin od signalizace problému!!! tzn. lot2 bude velmi pravděpodobně vyžadovat nějakého místního (bruselského) subdodavatele servisních služeb.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.