Brussels connection

the best address for international procurement

Vybavení pro videostěnu a videoprojektory. Pro europarlament za €350.000

Tendr: Dodávka a instalace vybavení pro videostěnu a videoprojektory. Zadavatel: Evropský parlament, Brusel. Rámcová smlouva s jediným účastníkem, doba trvání v měsících: 48. Odhadovaná hodnota €350.000. Jde o dva samostnatné/na sobě nezávislé loty.

Lot 1: objednávat se budou lampy Lampe EY-OS-23-100-120 pour cube (Eyevis) a Lampe R9841829 pour retro-projecteur (Barco).

Specifikace Lot2: Systém videostěny je založen na řídícím serveru + různých přijímacích kartách. Architektura založena na systému grafické kontroly Netpix série 3×00 (od Eyevisu).

Lot2: půjde o objednávku položek v seznamu Annex 3 – Bordereau de prix zde a jeho případná montáž přímo na místě + případné další služby (servis).

Zájemci musí mít minimální obrat (za rok) 75.000 € pro lot1 a 100.000€ pro lot2. Zájemci ucházející se o oba loty pak 175.000€.

Zájemci musejí mít alespoň 1 rok zkušeností s podobnými službami (lot 3), resp. 3 roky (lot2). Dále pro lot 2: tým složený z odpovědného manažera a šéfa projektu (může být jedna osoba) + hlavního technika, technika, a odborníka na kabely (u všech se vyžaduje znalost angličtiny nebo francoužštiny),

Ještě k lotu 2: Je vyžadována připravenost k „intervence“ – opravě „kritických“ částí systému: samotná oprava musí být zahájena nejpozději do 4 hodin od signalizace problému!!! tzn. lot2 bude velmi pravděpodobně vyžadovat nějakého místního (bruselského) subdodavatele servisních služeb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe