Brussels connection

the best address for international procurement

Vnitřní komunikace pro Evropskou investiční banku

·

, ,
Evropská investiční banka (HQ v Lucemburku) vyhlásila soutěž na “poradenství při realizaci interní komunikační strategie”. Uzavřena bude rámcová smlouva s maximálně pěti účastníky, na 4 roky. Budget €300.000. Deadline pro odevzdání nabídek: 17/9. Pro pomoc při rozhodování, zda do tendru jít a případně i s nabídkou pište (horejsi.tomas@gmail.com) nebo volejte (+32-473-116804).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe