Vnitřní komunikace pro Evropskou investiční banku

Evropská investiční banka (HQ v Lucemburku) vyhlásila soutěž na “poradenství při realizaci interní komunikační strategie”. Uzavřena bude rámcová smlouva s maximálně pěti účastníky, na 4 roky. Budget €300.000. Deadline pro odevzdání nabídek: 17/9. Pro pomoc při rozhodování, zda do tendru jít a případně i s nabídkou pište (horejsi.tomas@gmail.com) nebo volejte (+32-473-116804).