V Bruselu hledají externí experty na vzdělávání, kulturu a audiovizi

Seznam externích placených expertů na vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast hodlá sestavit  evropská Výkonná agentura  pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Databáze bude platná 4 roky. Experti se budou podílet na hodnocení návrhů (žádosti o granty, tendry…), monitoringu projektů, hodnocení a analýzách příslušných politik.

Požadovány jsou tyto odbornosti: 1. Erasmus +: (1.1. vzdělávání dospělých; 1.2. vysokoškolské vzdělávání; 1.3. odborné vzdělávání a příprava; 1.4. školní vzdělávání; 1.5. informační a komunikační technologie (ICT) pro vzdělávání; 1.6. jazyková příprava a vzdělávání, mnohojazyčnost; 1.7. šíření výsledků a postupů; 1.8. využití výsledků; 1.9. podpora reformy politiky; 1.10. činnosti programu Jean Monnet; 1.11. mládež; 1.12. sport). 2. Evropa pro občany: (2.1. historie XX. století; 2.2. sociologie, hodnoty a občanství; 2.3. sociální hospodářství a solidarita; 2.4. politická věda; 2.5. etické a sociální aspekty). 3. Kreativní Evropa: (3.1. Média: 3.1.1. podpora filmového rozvoje; 3.1.2. podpora vývoje videoher; 3.1.3. podpora tvorby programu TV; 3.1.4. podpora přístupu na trh; 3.1.5. podpora festivalů; 3.1.6. podpora v oblasti budování kapacit / odborné přípravy; 3.1.7. podpora divadelní distribuce; 3.1.8. podpora on-line distribuce; 3.1.9. podpora pilotních projektů; 3.1.10. podpora filmové gramotnosti. 3.2. Kultura: 3.2.1. projekty spolupráce; 3.2.2. literární překlady; 3.2.3. sítě; 3.2.4. platformy; 3.2.5. podpora pilotních projektů). 4. Dobrovolníci pomoci EU.