Brussels connection

the best address for international procurement

V Bruselu hledají externí experty na vzdělávání, kulturu a audiovizi

·

,

Seznam externích placených expertů na vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast hodlá sestavit  evropská Výkonná agentura  pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Databáze bude platná 4 roky. Experti se budou podílet na hodnocení návrhů (žádosti o granty, tendry…), monitoringu projektů, hodnocení a analýzách příslušných politik.

Požadovány jsou tyto odbornosti: 1. Erasmus +: (1.1. vzdělávání dospělých; 1.2. vysokoškolské vzdělávání; 1.3. odborné vzdělávání a příprava; 1.4. školní vzdělávání; 1.5. informační a komunikační technologie (ICT) pro vzdělávání; 1.6. jazyková příprava a vzdělávání, mnohojazyčnost; 1.7. šíření výsledků a postupů; 1.8. využití výsledků; 1.9. podpora reformy politiky; 1.10. činnosti programu Jean Monnet; 1.11. mládež; 1.12. sport). 2. Evropa pro občany: (2.1. historie XX. století; 2.2. sociologie, hodnoty a občanství; 2.3. sociální hospodářství a solidarita; 2.4. politická věda; 2.5. etické a sociální aspekty). 3. Kreativní Evropa: (3.1. Média: 3.1.1. podpora filmového rozvoje; 3.1.2. podpora vývoje videoher; 3.1.3. podpora tvorby programu TV; 3.1.4. podpora přístupu na trh; 3.1.5. podpora festivalů; 3.1.6. podpora v oblasti budování kapacit / odborné přípravy; 3.1.7. podpora divadelní distribuce; 3.1.8. podpora on-line distribuce; 3.1.9. podpora pilotních projektů; 3.1.10. podpora filmové gramotnosti. 3.2. Kultura: 3.2.1. projekty spolupráce; 3.2.2. literární překlady; 3.2.3. sítě; 3.2.4. platformy; 3.2.5. podpora pilotních projektů). 4. Dobrovolníci pomoci EU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe