Tendr na “různé komunikační služby” v Irsku. Pro Evropský parlament

Tendr na „různé komunikační služby“ za celkem €550.000 vyhlásila Informační kancelář Evropského parlamentu v Irsku. Zakázka má pět samostatných lotů.

Položka č. 1: multimediální produkty – Zahrnuje návrh, předvýrobní přípravu, výrobu, postprodukci, kopírování a dodání multimediálních komunikačních produktů pro Informační kancelář Evropského parlamentu v Irsku. Předpokládaný budget: €80.000.

Položka č. 2: vztahy s veřejností týkající se komunikačních činností – tato položka se týká poskytnutí poradenství v oblasti vztahů s veřejností a médii v souvislosti s organizováním akcí pro konkrétní cílové skupiny a širokou veřejnost prostřednictvím Informační kanceláře Evropského parlamentu v Irsku, které se konají na území Irska + poskytnutí materiálů a zařízení pro provádění veřejných akcí. €160.000.

Položka č.3 – Zajištění služeb grafického návrhu, tištěných výrobků a propagačních předmětů. Položka má tři podčásti: Položka 3A – grafický návrh; položka 3B – tisk; položka 3C — výroba informačních materiálů. Uchazeči se mohou ucházet o jednu nebo více dílčích položek. Celkový rozpočet €210.000.

Položka č. 4: záznamy a redakční práce  – zahrnuje provádění služeb redakčního typu jménem Informační kanceláře, včetně záznamu a přepisu jednání, výroby videí z akcí, přizpůsobení stávajícího komunikačního materiálu a služeb přehrávání. €50.000.

Položka č. 5: skladování a logistická distribuce – Informační kancelář EP v Irsku udržuje zásobu komunikačních materiálů (publikace, propagační předměty, závěsné bannery atd.), které musí být uloženy a distribuovány na území Irska na různá místa akcí, veletrhů, výstav a ostatních veřejných akcí. Množství těchto předmětů může být v rozsahu od tuctu do několika tisíc. Zhotovitel bude odpovědný za uskladnění, balení a označování materiálů a zorganizuje jejich přepravu na místa akcí a zpět. €50.000.

Kontrakt pro všechny loty na 48 měsíců. Deadline k odevzdání nabídek: 4/10.