Brussels connection

the best address for international procurement

Tendr na nové grafické symboly pro předměty určené k péči o děti

·

, ,

Návrh grafických symbolů podávajících bezpečnostní nebo varovné zprávy, které se používají u předmětů pro péči o děti (+ ověření jejich souladu s pravidly ISO). Zadavatel: Evropská Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele, Lucemburk. Popis: Studie bude sestávat ze tří úkolů, přičemž každý úkol bude vycházet z náhledů, ke kterým dospěl ten předchozí: úkol č. 1 se bude skládat z průzkumu stávajících grafických symbolů, v rámci úkolu č. 2 budou navrženy nové grafické symboly pro podávání bezpečnostních nebo varovných zpráv a úkol č. 3 se bude skládat ze zkoušení srozumitelnosti navržených prototypů grafických symbolů. Smlouva na 12 měsíců. Budget €500.000. Deadline k odevzdání nabídek: 17/1/2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe