Tendr na nové grafické symboly pro předměty určené k péči o děti

Návrh grafických symbolů podávajících bezpečnostní nebo varovné zprávy, které se používají u předmětů pro péči o děti (+ ověření jejich souladu s pravidly ISO). Zadavatel: Evropská Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele, Lucemburk. Popis: Studie bude sestávat ze tří úkolů, přičemž každý úkol bude vycházet z náhledů, ke kterým dospěl ten předchozí: úkol č. 1 se bude skládat z průzkumu stávajících grafických symbolů, v rámci úkolu č. 2 budou navrženy nové grafické symboly pro podávání bezpečnostních nebo varovných zpráv a úkol č. 3 se bude skládat ze zkoušení srozumitelnosti navržených prototypů grafických symbolů. Smlouva na 12 měsíců. Budget €500.000. Deadline k odevzdání nabídek: 17/1/2014.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.