Brussels connection

the best address for international procurement

Pražské “Galileo” potřebuje SIP trunk a videokonferenční přemostění

·

,

Tendr: Služby propojení VOIP ústředny do veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) a služby videokonferenčního přemostění

Zadavatdel: Agentura pro evropský GNSS (GSA), Praha

Kontrakt na 48 měsíců

Stručný popis: Cílem této zakázky je uzavřít dvě rámcové smlouvy (1 na každou položku) na poskytnutí služeb propojení VOIP ústředny do veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) a služeb videokonferenčního přemostění.

Cílem položky č. 1 je poskytnutí služeb propojení VOIP ústředny do veřejné komutované telefonní sítě (PSTN), zejména se jedná o: telefonní linková vedení „SIP trunk“ (nebo jejich ekvivalent), poskytnutí místních čísel ve Francii, v Nizozemí a ve Španělsku. Budget €100.000

Cílem položky č. 2 je poskytnutí služby videokonferenčního přemostění mezi stávající infrastrukturou GSA a různými videokonferenčními protokoly. Buget €200.000

Deadline 15/7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe