Brussels connection

the best address for international procurement

Nová bratislavská agentura EU začala “v utajení” vyhlašovat první tendry. Tentokrát na komunikaci

·

,

Tendr: Rámcová smlouva týkající se komunikace a řízení akcí Evropského úřadu pro pracovní záležitosti

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Tendr bude rozdělen na 4 (nezávislé, samostatné) části:

Lot 1 EURES communication, budget na 4 roky / €2.800.000

Lot 2 EURES Online Job Days, €2.800.000

Lot 3 Organisation of events, €1.600.000

Lot 4 Travel arrangements for events, €2.560.000

Tendr vypisuje Evropská komise jménem EURESu (European Coordination Office of the European network of employment services), vše ale přejde do konce roku 2021 pod nově zřízenou bratislavskou agenturu ELA (Evropského úřadu pro pracovní záležitosti).

Background: As part of the mandate to facilitating access to information and services, the) ELA will integrate from the European Commission the management of the European Coordination Office of the European network of employment services (EURES). The transfer will be finalised during the second half of 2021. EURES is the European job search co-operation network between the European Commission, National coordination offices (NCOs) and service providers (EURES Members and EURES partners) in Member States, with the aim of facilitating labour mobility in accordance with Article 45 TFEU.

Deadline 10/8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe