Mediální obsah výstav pro Evropský parlament: tendr za €8m na 4 roky

Tendr: Tvorba mediálního obsahu a poskytování služeb pro Evropský parlament, zejména pro Parlamentarium, centra Europa Experience a další výstaviště

Zadavatel: Evropský parlament, Brussels

Kontrakt na 4 roky / budget €8.000.000

Stručný popis: Rámcová smlouva má tyto cíle:

* cíl č. 1: aktualizovat stávající obsah výstav Parlamentaria a dalších zařízení pro návštěvníky v Bruselu a ve Štrasburku a center Europa Experience v členských státech a

* cíl č. 2: vytvořit a instalovat další mediální obsah v Parlamentariu v Bruselu a ve Štrasburku a v centrech Europa Experience v členských státech. Zařízení pro návštěvníky Parlamentu se za poslední desetiletí výrazně rozrostla. Každé zařízení je odlišné, projekty se postupem času vyvíjejí na základě měnících se potřeb a zpětné vazby od návštěvníků, zúčastněných členských států a dostupných digitálních technologií. Tato významná kritéria budou určovat charakter požadavků, které budou převážně zahrnovat tyto hlavní pracovní činnosti: a) modernizaci Parlamentaria v Bruselu a stávajících výstav; b) instalaci výstav v centrech Europa Experience; c) tvorbu nového obsahu pro další návštěvníky.

Nepovinná prohlídka 1/8

Deadline 20/9

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.