Brussels connection

the best address for international procurement

Mediální obsah výstav pro Evropský parlament: tendr za €8m na 4 roky

Tendr: Tvorba mediálního obsahu a poskytování služeb pro Evropský parlament, zejména pro Parlamentarium, centra Europa Experience a další výstaviště

Zadavatel: Evropský parlament, Brussels

Kontrakt na 4 roky / budget €8.000.000

Stručný popis: Rámcová smlouva má tyto cíle:

* cíl č. 1: aktualizovat stávající obsah výstav Parlamentaria a dalších zařízení pro návštěvníky v Bruselu a ve Štrasburku a center Europa Experience v členských státech a

* cíl č. 2: vytvořit a instalovat další mediální obsah v Parlamentariu v Bruselu a ve Štrasburku a v centrech Europa Experience v členských státech. Zařízení pro návštěvníky Parlamentu se za poslední desetiletí výrazně rozrostla. Každé zařízení je odlišné, projekty se postupem času vyvíjejí na základě měnících se potřeb a zpětné vazby od návštěvníků, zúčastněných členských států a dostupných digitálních technologií. Tato významná kritéria budou určovat charakter požadavků, které budou převážně zahrnovat tyto hlavní pracovní činnosti: a) modernizaci Parlamentaria v Bruselu a stávajících výstav; b) instalaci výstav v centrech Europa Experience; c) tvorbu nového obsahu pro další návštěvníky.

Nepovinná prohlídka 1/8

Deadline 20/9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe