Liferay Portal support for Lisbon based EU-agency

Tendr: Poradenské služby v oblasti IT pro portál aplikací EMSA

Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Lisbon

Kontrakt na 48 měsíců / budget €200.000

Stručný popis: Účelem veřejné zakázky je zřídit akviziční a údržbový kanál pro schopnosti Liferay Portal. Poskytovatel služeb bude EMSA podporovat při:

— posílení vývoje, vylepšení a provozu horizontálních softwarových komponentů a modulů EMSA v souladu s technickou architekturou EMSA, která bude integrovaná a/nebo bude spolupracovat se stávajícími nebo novými námořními aplikacemi;

— službách údržby týkajících se nově vyvinutých a/nebo rozšířených aplikací na základě kapacit portálu Liferay;

— provedení studií, hodnocení, doporučení a dalších typů šetření v různých oblastech a složkách definovaných v systémovém prostředí EMSA.

Deadline 24/9