Brussels connection

the best address for international procurement

Liferay Portal support for Lisbon based EU-agency

·

,

Tendr: Poradenské služby v oblasti IT pro portál aplikací EMSA

Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Lisbon

Kontrakt na 48 měsíců / budget €200.000

Stručný popis: Účelem veřejné zakázky je zřídit akviziční a údržbový kanál pro schopnosti Liferay Portal. Poskytovatel služeb bude EMSA podporovat při:

— posílení vývoje, vylepšení a provozu horizontálních softwarových komponentů a modulů EMSA v souladu s technickou architekturou EMSA, která bude integrovaná a/nebo bude spolupracovat se stávajícími nebo novými námořními aplikacemi;

— službách údržby týkajících se nově vyvinutých a/nebo rozšířených aplikací na základě kapacit portálu Liferay;

— provedení studií, hodnocení, doporučení a dalších typů šetření v různých oblastech a složkách definovaných v systémovém prostředí EMSA.

Deadline 24/9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe