Brussels connection

the best address for international procurement

Letošní plán vyhlašování velkých tendrů na Ředitelství pro informatiku Evropské komise

·

,

Tendr: TESTA – Transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány

Budget €423.000.000

Termín vyhlášení: konec dubna 2019

Tendr: Podpůrné služby pro koncového uživatele – servisní režim (EUSS-SM)

Stručný popis: jde o tendr na získání následujících služeb:

– podpůrné služby koncového uživatele v digitálním prostředí (EUSS-DWP),

– podpůrné služby koncového uživatele pro informační systémy (EUSS-IS).

Budget €140.000.000

Termín vyhlášení: Květen 2019

Tendr: Služby řízení sítě (NMS III)

Stručný popis:

1) Základní služby (síť, bezpečnost, služby podpory, projekty, testování a hodnocení).

2) Doplňující služby (zaměřené na rozvoj služeb NMS III a/nebo přípravu půdy pro zavedení dalších služeb).

3) Služby „ad hoc“ (vymezení specifických odborných vzdělávacích modulů, studie o návrhu budoucí technologické orientace v oblasti řízení sítě, práce v prodloužené pracovní době, zásahy na telefonickou výzvu, zásahy v reakci na notifikaci SMS).

Budget €85.000.000

Termín: červenec 2019

Tendr: Externí síťové služby (ENS III)

Popis: Poskytování externích síťových služeb Evropské komisi a dalším orgánům, agenturám a institucím Evropské unie.

Budget €40.000.000 / 4 roky

Plánovaný termín vyhlášení: září 2019

Tendr: Služby přístupu k internetu (INAS III)

Stručný popis: Poskytnutí služeb přístupu k internetu.

Budget: €15.000.000

Termín: Září 2019

Tendr: Poskytnutí služeb pro call centrum (Infotel) Evropské komise

Budget: €1.700.000

Termín: září 2019

Tendr: Komunikační služby mobilní telefonie (MTS IV)

Budget: €37.000.000

LOT1 Mobilní komunikace a služby (včetně helpdesku).

LOT2 Infrastruktura a služby SMS brány (včetně helpdesku)

Termín: prosinec 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe