Letošní plán vyhlašování velkých tendrů na Ředitelství pro informatiku Evropské komise

Tendr: TESTA – Transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány

Budget €423.000.000

Termín vyhlášení: konec dubna 2019

Tendr: Podpůrné služby pro koncového uživatele – servisní režim (EUSS-SM)

Stručný popis: jde o tendr na získání následujících služeb:

– podpůrné služby koncového uživatele v digitálním prostředí (EUSS-DWP),

– podpůrné služby koncového uživatele pro informační systémy (EUSS-IS).

Budget €140.000.000

Termín vyhlášení: Květen 2019

Tendr: Služby řízení sítě (NMS III)

Stručný popis:

1) Základní služby (síť, bezpečnost, služby podpory, projekty, testování a hodnocení).

2) Doplňující služby (zaměřené na rozvoj služeb NMS III a/nebo přípravu půdy pro zavedení dalších služeb).

3) Služby „ad hoc“ (vymezení specifických odborných vzdělávacích modulů, studie o návrhu budoucí technologické orientace v oblasti řízení sítě, práce v prodloužené pracovní době, zásahy na telefonickou výzvu, zásahy v reakci na notifikaci SMS).

Budget €85.000.000

Termín: červenec 2019

Tendr: Externí síťové služby (ENS III)

Popis: Poskytování externích síťových služeb Evropské komisi a dalším orgánům, agenturám a institucím Evropské unie.

Budget €40.000.000 / 4 roky

Plánovaný termín vyhlášení: září 2019

Tendr: Služby přístupu k internetu (INAS III)

Stručný popis: Poskytnutí služeb přístupu k internetu.

Budget: €15.000.000

Termín: Září 2019

Tendr: Poskytnutí služeb pro call centrum (Infotel) Evropské komise

Budget: €1.700.000

Termín: září 2019

Tendr: Komunikační služby mobilní telefonie (MTS IV)

Budget: €37.000.000

LOT1 Mobilní komunikace a služby (včetně helpdesku).

LOT2 Infrastruktura a služby SMS brány (včetně helpdesku)

Termín: prosinec 2019

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.