Koučování a školení pro EU agenturu z Lucemburska. V angličtině

Tendr: Školicí a výkonné koučovací služby

Zadavatel: Evropský stabilizační mechanismus (ESM), Luxembourg

Kontrakt na 48 měsíců (kromě lotu 5 – ten je na 96 měsíců)

Stručný popis: ESM hodlá uzavřít rámcové dohody s poskytovateli služeb na podporu ESM v různých oblastech osobních a manažerských školicích a rozvojových činností pro své zaměstnance prostřednictvím poskytování koučovacích a vzdělávacích služeb. Vzdělávací a koučovací služby se uskuteční v rámci kanceláří ESM v Lucemburku a příležitostně také prostřednictvím virtuálních prostředků.

Oficiálním pracovním jazykem ESM je angličtina a služby musí být poskytovány v angličtině.

Zakázka bude rozdělena na šest samostatných částí (lotů):

LOT1: Školení týkající se účinných obchodních vztahů a sdílení informací. Popis: ESM hodlá uzavřít vícestranné rámcové smlouvy s dodavateli, kteří budou poskytovat služby v oblasti školení týkající se účinných obchodních vztahů a sdílení informací Témata v rámci této položky mohou zahrnovat například: — dovednosti týkající se prezentace, — veřejný projev, — rychlostní čtení, — psaní poznámek/záznamů, — školení školitelů, — rozhovor o shromažďování informací a účinné dotazování, — mezilidské komunikační dovednosti, — porozumění politickým poselstvím a řešení nejednoznačnosti, — aktivní poslech, — asertivita, — osobní dopad, — předsedání schůzí, — emoční inteligence, — zvládání konfliktů, — dovednosti v oblasti vytváření obchodní sítí, — obchodní etiketa a diplomatický protokol + další relevantní témata.

LOT2: Školení zaměřené na vědomí vlastní účinnosti a vedení. Popis: ESM hodlá uzavřít vícestranné rámcové smlouvy s dodavateli, kteří budou poskytovat služby v oblasti školení zaměřené na vědomí vlastní účinnosti a vedení. Témata v rámci této položky mohou zahrnovat například: — vlastní vedení, — rozvoj juniorských manažerů (základy řízení lidí), — vedoucí postavení odborníků (ne-manažerů), — začínající vedoucí, — kreativní řešení problémů, — osobní efektivita / řízení času, — zvládání stresu (program založený na pozornosti) + další relevantní témata.

LOT3: Školení v oblasti psaní. Popis zakázky: ESM hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s jedním dodavatelem, který bude poskytovat služby týkající se školení v oblasti psaní. Témata v rámci této položky mohou zahrnovat například: — školení v oblasti psaní v rámci různých úrovní mediální komunikace, — školení v rámci různých úrovní finančního (technického) psaní, — různé úrovně odborných zpráv a další školení v oblasti písemné komunikace + další relevantní témata.

LOT4: Školení projektového řízení. Popis zakázky: ESM hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s jedním dodavatelem, který bude poskytovat služby týkající se školení projektového řízení. Témata v rámci této položky mohou zahrnovat například: — různé úrovně metod projektového řízení založené na metodě Waterfall (alespoň PMI, další výhody by mohly být například metody Prince2 a PM2), — různé úrovně metod projektového řízení založené na metodě Agile (alespoň Scrum), — školení softwaru pro řízení projektů, alespoň pro PMI a Scrum. Jakékoliv další školení v oblasti softwaru projektového řízení by bylo výhodou.

LOT5: Školení nástrojů pro automatizaci kanceláří. Popis zakázky: ESM hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s jedním dodavatelem, který bude poskytovat služby týkající se školení nástrojů pro automatizaci kanceláří. Témata mohou zahrnovat: — různé úrovně školení pro nástroje Microsoft (minimum Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Skype pro firmy, koncový uživatel Sharepoint), — různé úrovně školení grafických a prezentačních nástrojů (např. Thinkcell, PowerPivot) + další relevantní nástroje a témata.

LOT6: Manažerské koučování. Popis zakázky: ESM hodlá uzavřít vícestranné rámcové smlouvy s maximálně 12 trenéry. Rámcové smlouvy pro položku č. 6 budou uděleny uchazečům, kteří navrhnou 12 vrcholových trenérů a současně splní celkový limit. Aby se předešlo pochybnostem, znamená to, že ESM může uzavřít rámcové smlouvy s méně než 12 uchazeči, jelikož více než jeden trenér může být vybrán za každého uchazeče a uchazeč může mít více než jednoho trenéra na panelu koučování. Hlavním účelem koučování pro ESM je zlepšit manažerské a vedoucí schopnosti členů rozšířeného vedoucího tými (ELT) složeného z 20 osob. Výjimečně může být školení zpřístupněno také ostatním zaměstnancům. Koučovací kontinuum pro ESM bude zahrnovat 4 oblasti: — koučování dovedností se zaměřuje na rozvoj konkrétních dovedností, — výkonnostní koučování se zaměřuje na odstranění výkonnostních překážek, — vývojové koučování se zaměřuje na aktivní podporu jednotlivce, pokud existují klíčové kariérní přechody, které vyžadují změny ve schopnostech řízení a vedení, — transformační koučování se zaměřuje na hlubší reflexi pro zvýšení sebeuvědomění a sebeřízení.

Deadline pro odeslání nabídky: 6/3.