Komunikační kampaně pro evropskou železniční agenturu

Tendr: Zajištění integrovaných informačních a komunikačních kampaní, organizace akcí a služby veřejných záležitostí

Zadavatel: Společný podnik Shift2Rail, Brussels (zřízen Evropskou komisí s cílem postupně vybudovat Single European Railway Area)

Rámcová smlouva na max 5 let / budget €2.400.000

Zakázka nebude rozdělěna na části, tj. uchazeči musí být schopni zajiustit celý “balík” služeb. Cílem tendru je zajistit zadavateli podporu týkající se:

1) rady, přípravy, realizace a monitorování integrovaných informačních a komunikačních činností Shift2Rail v oblasti jejich příslušné politiky a programů EU;

2) plánování a přípravy organizace akcí, mezi něž mohou patřit konference, workshopy, semináře, prohlídky místa, tiskové briefingy, demonstrace, výstavy a virtuální události, jako například webináře a chaty na sociálních médiích;

3) vývoje digitální komunikace, mezi něž mohou patřit krátké animace, videa, prezentace, nástroje e-vzdělávání, webové a audiovizuální produkty pro akce a virtuální akce, jakož i tištěné publikace;

4) služeb veřejných záležitostí.

Deadline pro podání nabídky: 10/7

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.