Brussels connection

the best address for international procurement

Komunikační kampaně pro evropskou železniční agenturu

Tendr: Zajištění integrovaných informačních a komunikačních kampaní, organizace akcí a služby veřejných záležitostí

Zadavatel: Společný podnik Shift2Rail, Brussels (zřízen Evropskou komisí s cílem postupně vybudovat Single European Railway Area)

Rámcová smlouva na max 5 let / budget €2.400.000

Zakázka nebude rozdělěna na části, tj. uchazeči musí být schopni zajiustit celý “balík” služeb. Cílem tendru je zajistit zadavateli podporu týkající se:

1) rady, přípravy, realizace a monitorování integrovaných informačních a komunikačních činností Shift2Rail v oblasti jejich příslušné politiky a programů EU;

2) plánování a přípravy organizace akcí, mezi něž mohou patřit konference, workshopy, semináře, prohlídky místa, tiskové briefingy, demonstrace, výstavy a virtuální události, jako například webináře a chaty na sociálních médiích;

3) vývoje digitální komunikace, mezi něž mohou patřit krátké animace, videa, prezentace, nástroje e-vzdělávání, webové a audiovizuální produkty pro akce a virtuální akce, jakož i tištěné publikace;

4) služeb veřejných záležitostí.

Deadline pro podání nabídky: 10/7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe