Komise zadala studii o cloud computingu

Evropská komise se chce dozvědět, jaká bude v Evropě v blízké budoucnosti poptávka po cloud computingu. Případně také jaké bude třeba odstranit bariéry brzdící rozvoj sektoru… Studii zadala milánské firmě IDC Italia Srl. Odměna 224.900 euro.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.