K čemu jsou stress-testy?!

Není to tak dlouho co Dexia úspěšně prošla EU stress testem. A teď tohle. Čeho se dočkáme přístě?!

It´s not so long time ago Dexia were passing the EU stress-test through successsfully. Next surprise?!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.