Brussels connection

the best address for international procurement

Ještě jedna komunikační… Propagace Evropských spotřebitelských center

·

, ,

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC – Lucemburk) vyhlásila tendr na “služby podpory pro zvyšování viditelnosti sítě Evropských spotřebitelských center (ECC-Net)”. Stručná specifikace: Cílem zakázky je zřídit mechanismus podpory na poskytování služeb pro ECC-Net s cílem vylepšit dopad jeho kolektivní práce především zvýšením jeho viditelnosti a vypracováním norem kvality. Provedení úkolů je rozděleno do 3 fází: — první fáze v délce trvání 12 měsíců, — druhá fáze v délce trvání 12 měsíců, — první fáze v délce trvání 13 měsíců. V každé z těchto 3 fází budou provedeny tyto soubory prací: I. Vypracování a kontrola plnění plánu zvyšování viditelnosti a přístupnosti internetových prezentací a činností ECC (zvláště v režimu online a prostřednictvím mobilních technologií). II. Vývoj komunikačních nástrojů na evropské úrovni pro zvýšení povědomí o ECC-Net. III. Podpora pro celounijní kampaně a kampaně na úrovni EU, v jejichž rámci figurují ECC. IV. Podpora lepší komunikace výsledků společných projektů. V. Pomoc s vytvořením, provedením a kontrolou plnění charty kvality. Trvání 37 měsíců, budget €1.3m, deadline 27/9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe