IT a webové tendry přímo z Bruselu. Ještě čerstvé:)

Poskytnutí služeb vývoje, údržby, rozvoje a pomoci pro internetové prezentace na základě použití aplikací Liferay a SparQL, IDOL a Webtrends. Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Rámcová smlouva na 4 roky pro max. 5 uchazečů.  Zakázka je rozdělena na 3 samostatné části:  Položka č. 1: služby vývoje, údržby, rozvoje a pomoci v souvislosti s internetovými prezentacemi na základě aplikací Liferay a SparQL včetně veškeré uživatelské personalizace. Položka č. 2: služby vývoje, údržby, rozvoje a pomoci ve vztahu ke společnému rejstříku a vrstvě vyhledávání Úřadu pro publikace, které momentálně běží na aplikaci IDOL. Položka č. 3: služby vývoje, údržby, rozvoje a pomoci pro aplikaci Webtrends jakožto webového analytického nástroje. Celkový budget €5.000.000 (€3m+€1m+€1m). Deadline 30/4.

Služby webového hostingu a vývoje internetových prezentací. Zadavatel: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin. Čtyřletá rámcová smlouva. Zakázka má dvě části: 1) Vývoj a údržba webových aplikací (stručný popis: Eurofound poptává služby tvorby webu, a to jak v případě údržby stávajícího obsahu webu a webových aplikací včetně opravy chyb, tak v případě vývoje nových aplikací nebo služeb) a 2) Řízený hosting a správa webu (pro tuto službu Eurofound hledá poskytovatele služeb, který bude schopen zajistit požadovaný hardware, software a infrastrukturu pro připojení k internetu pro hostování a správu své externí internetové prezentace včetně extranetu a dalších systémů s omezeným přístupem po dobu až 4 let. Úspěšný poskytovatel služeb poskytne technologickou a hardwarovou platformu, která bude používána pro dodání služeb údržby a vývoje webových aplikací. Odhadovaný budget pro lot 1 – 200.000 euro a lot 2 – 50.000 euro. Deadline 4/4.

Projekty a služby související s IT. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma (IT). Rámcová smlouva na 6 let. Hlavním cílem výzvy k podání nabídek je obnovit a sjednotit poskytování všech služeb souvisejících s IT pro EFSA. K dosažení tohoto hlavního cíle je tato výzva k podání nabídek rozdělena do 2 položek: č. 1 – provozní služby a údržba aplikací (zajištění nákladově účinných služeb a projektů, procesy realizace služeb s integrací průmyslových norem, konkrétně zaměřená organizace správy klientů, vyčleněný správní tým pro EFSA, flexibilní přístup k změnám, které nastanou na základě technologického vývoje nebo reorganizace agentury EFSA, přístup k trvalému zlepšování) a č. 2 – projekty obchodní přeměny: realizace projektů rozvoje rozsáhlých organizačních změn (zajištění nákladově účinných služeb a projektů, konkrétně zaměřená organizace správy klientů, vyčleněný správní tým pro EFSA, flexibilní přístup k změnám, které nastanou na základě technologického vývoje nebo reorganizace agentury EFSA, přístup k trvalému zlepšování). Celkový budget €60.000.000 (lot č. 1 – €36.000.000 a lot č. 2 – €24.000.000). Deadline 28/5.

Údržba softwaru, vývoj, služby pomoci a poradenství pro informační systémy za použití elektronických podpisů a souvisejících technologií. Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Rámcová smlouva na 4 roky, pro maximálně tři uchazeče. Účelem zakázky je údržba softwaru, vývoj, služby pomoci a poradenství pro informační systémy za použití elektronických podpisů a souvisejících technologií na Úřadu pro publikace. Budget €1.340.000. Deadline 16/4.