Brussels connection

the best address for international procurement

Irská EU agentura potřebuje webový hosting a vývoj prezentací

Služby webového hostingu a vývoje internetových prezentací. Zadavatel: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin. Čtyřletá rámcová smlouva. Zakázka má dvě části: 1) Vývoj a údržba webových aplikací (stručný popis: Eurofound poptává služby tvorby webu, a to jak v případě údržby stávajícího obsahu webu a webových aplikací včetně opravy chyb, tak v případě vývoje nových aplikací nebo služeb) a 2) Řízený hosting a správa webu (pro tuto službu Eurofound hledá poskytovatele služeb, který bude schopen zajistit požadovaný hardware, software a infrastrukturu pro připojení k internetu pro hostování a správu své externí internetové prezentace včetně extranetu a dalších systémů s omezeným přístupem po dobu až 4 let. Úspěšný poskytovatel služeb poskytne technologickou a hardwarovou platformu, která bude používána pro dodání služeb údržby a vývoje webových aplikací. Odhadovaný budget pro lot 1 – 200.000 euro a lot 2 – 50.000 euro. Deadline 4/4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe