Irská EU agentura potřebuje webový hosting a vývoj prezentací

Služby webového hostingu a vývoje internetových prezentací. Zadavatel: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin. Čtyřletá rámcová smlouva. Zakázka má dvě části: 1) Vývoj a údržba webových aplikací (stručný popis: Eurofound poptává služby tvorby webu, a to jak v případě údržby stávajícího obsahu webu a webových aplikací včetně opravy chyb, tak v případě vývoje nových aplikací nebo služeb) a 2) Řízený hosting a správa webu (pro tuto službu Eurofound hledá poskytovatele služeb, který bude schopen zajistit požadovaný hardware, software a infrastrukturu pro připojení k internetu pro hostování a správu své externí internetové prezentace včetně extranetu a dalších systémů s omezeným přístupem po dobu až 4 let. Úspěšný poskytovatel služeb poskytne technologickou a hardwarovou platformu, která bude používána pro dodání služeb údržby a vývoje webových aplikací. Odhadovaný budget pro lot 1 – 200.000 euro a lot 2 – 50.000 euro. Deadline 4/4.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.