Brussels connection

the best address for international procurement

Integrované komunikační kampaně pro Úřad pro bezpečnost potravin EU

·

, ,

Tendr: Podpora komunikačních činností EFSA

Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Parma

Předpokládaná celková hodnota bez DPH: €20.550.000

Zakázka má dvě samostatné / na sobě nezávislé části:

Lot1: vypracování integrovaných komunikačních kampaní a vývoj služeb souvisejících s multimediální a online komunikací jako samostatných produktů

Popis: Tato položka bude mít dvojí funkci, která bude pokrývat tyto dvě služby:

— část 1 – integrované komunikační kampaně: plánování, rozvoj, realizace, šíření informací a hodnocení integrovaných komunikačních kampaní. Pro účely této výzvy k podání nabídek je komunikační kampaň definována jako plánovaná posloupnost vzájemně souvisejících komunikačních činností, které sdílejí společný příběh a zaměřují se na stejné publikum a mají konkrétní časový rozvrh a vyhrazený rozpočet;

— část 2 – samostatné multimediální a online produkty (např. video, animace atd.) na konkrétní témata v rámci kompetence EFSA, nezávisle na kampaních, v rámci obchodní/obvyklé práce EFSA.

Budget €20.000.000

Lot2: zajištění stručných jazykových souhrnů (PLS) vědeckých výstupů EFSA, které jsou přístupné pro informovanou netechnickou veřejnost.

Popis: EFSA každoročně zveřejňuje přibližně 450 vědeckých hodnocení v Úředním věstníku EFSA. V posledních letech zveřejnil EFSA PLS řady svých klíčových hodnocení a nyní hodlá rozšířit program tak, aby pokrýval širší škálu jeho vědeckých výstupů. Vzhledem ke své ústřední úloze při ochraně veřejného zdraví je úřad EFSA povinen včas sdělit své zjištění: to znamená, že čas, který je k dispozici pro vytvoření PLS, je omezený. Vědecké výsledky EFSA jsou navíc vysoce technické a znění lze uplatnit tak, aby odráželo složitost příslušného hodnocení rizik. Vzhledem k těmto faktorům hledá EFSA podporu odborné komunikační agentury, která bude pracovat s oddělením pro komunikaci a partnerství EFSA (ENGEGE) a jeho vědeckými pracovníky za účelem vytvoření udržitelného programu PLS.

Budget €550.000

Deadline 19/7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe