Integrované komunikační kampaně pro Úřad pro bezpečnost potravin EU

Tendr: Podpora komunikačních činností EFSA

Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Parma

Předpokládaná celková hodnota bez DPH: €20.550.000

Zakázka má dvě samostatné / na sobě nezávislé části:

Lot1: vypracování integrovaných komunikačních kampaní a vývoj služeb souvisejících s multimediální a online komunikací jako samostatných produktů

Popis: Tato položka bude mít dvojí funkci, která bude pokrývat tyto dvě služby:

— část 1 – integrované komunikační kampaně: plánování, rozvoj, realizace, šíření informací a hodnocení integrovaných komunikačních kampaní. Pro účely této výzvy k podání nabídek je komunikační kampaň definována jako plánovaná posloupnost vzájemně souvisejících komunikačních činností, které sdílejí společný příběh a zaměřují se na stejné publikum a mají konkrétní časový rozvrh a vyhrazený rozpočet;

— část 2 – samostatné multimediální a online produkty (např. video, animace atd.) na konkrétní témata v rámci kompetence EFSA, nezávisle na kampaních, v rámci obchodní/obvyklé práce EFSA.

Budget €20.000.000

Lot2: zajištění stručných jazykových souhrnů (PLS) vědeckých výstupů EFSA, které jsou přístupné pro informovanou netechnickou veřejnost.

Popis: EFSA každoročně zveřejňuje přibližně 450 vědeckých hodnocení v Úředním věstníku EFSA. V posledních letech zveřejnil EFSA PLS řady svých klíčových hodnocení a nyní hodlá rozšířit program tak, aby pokrýval širší škálu jeho vědeckých výstupů. Vzhledem ke své ústřední úloze při ochraně veřejného zdraví je úřad EFSA povinen včas sdělit své zjištění: to znamená, že čas, který je k dispozici pro vytvoření PLS, je omezený. Vědecké výsledky EFSA jsou navíc vysoce technické a znění lze uplatnit tak, aby odráželo složitost příslušného hodnocení rizik. Vzhledem k těmto faktorům hledá EFSA podporu odborné komunikační agentury, která bude pracovat s oddělením pro komunikaci a partnerství EFSA (ENGEGE) a jeho vědeckými pracovníky za účelem vytvoření udržitelného programu PLS.

Budget €550.000

Deadline 19/7

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.