Hlasování o emisních povolenkách již dnes odpoledne

Vysvětlující prohlášení k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů (které mimo jiné konstatuje, že “do konce roku 2011 se nashromáždilo 955 milionů přebytečných povolenek a tento počet má i nadále narůstat. Vzhledem k tomu, že nabídka povolenek významně převyšuje poptávku, snížila se cena uhlíku z 30 EUR za tunu CO2 přibližně na 7 EUR za tunu CO2. Snižování ceny uhlíku je nepřiměřené stanovenému cíli, jímž je podpora dostatečně udržitelných vědecko-technických inovací, a stalo se tak faktorem vedoucím ke snižování počtu pobídek k investicím do nízkouhlíkových technologií a tím i ke zvyšování rizika, že EU zůstane závislá na infrastrukturách náročných na uhlík – můžete nalézt zde. Plus vysvětlení k dalšímu dnešnímu bodu o emisích (Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.