Brussels connection

the best address for international procurement

Hlasování o emisních povolenkách již dnes odpoledne

·

,

Vysvětlující prohlášení k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů (které mimo jiné konstatuje, že “do konce roku 2011 se nashromáždilo 955 milionů přebytečných povolenek a tento počet má i nadále narůstat. Vzhledem k tomu, že nabídka povolenek významně převyšuje poptávku, snížila se cena uhlíku z 30 EUR za tunu CO2 přibližně na 7 EUR za tunu CO2. Snižování ceny uhlíku je nepřiměřené stanovenému cíli, jímž je podpora dostatečně udržitelných vědecko-technických inovací, a stalo se tak faktorem vedoucím ke snižování počtu pobídek k investicím do nízkouhlíkových technologií a tím i ke zvyšování rizika, že EU zůstane závislá na infrastrukturách náročných na uhlík – můžete nalézt zde. Plus vysvětlení k dalšímu dnešnímu bodu o emisích (Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe